„Podpisz deklarację poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie mniejszości narodowych i językowych!“

Pod takim tytułem Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowali akcję zbierania deklaracji poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack”, która odbyła się w siedzibie Wydziału w Wilnie w dniu 1 marca 2018 r.


W ciągu całego dnia na Wydziale można było złożyć podpisy poparcia dla tej inicjatywy, studenci europeistyki, jako wolontariusze pomagali wypełniać elektroniczną deklarację. Program rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej dr Vidy Montvydaitė, która naświetliła sytuację mniejszości narodowych na Litwie. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof.UwB mówiła o wymogach i procedurach inicjatywy obywatelskiej, a prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski przedstawił samą incjatywę „Minority SafePack”. Wzywa ona UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.


Akcja cieszyła się zainteresowaniem mediów, obecni byli też przedstawicieli Ambasady RP w Wilnie, Kierownik Wydziału Konsularnego Pan Marcin Zieniewicz i Pani Dorota Lewko.


Biuro Karier i Promocji


2021 Wszystkie prawa zastrzeżone