Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

rozpoczyna realizację projektu pt. „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce”.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość dotacji na realizację projektu wynosi 60 tys. złoty.

Numer zadania (zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu konkursu): 5.1 - Rozwój kontaktów bezpośrednich z Polską

Koordynator projektu: dr Alina Grynia

INFORMACJE O PROJEKCIE

Niniejszy projekt ma sprzyjać nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich studentów i pracowników naukowych Wydziału z partnerami z Polski. W ramach projektu planowany jest pobyt naukowy beneficjentów na Uniwersytecie Gdańskim (5 dni). Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie ma zawarte porozumienie o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Planowana jest również pięciodniowa wizyta studyjna członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie (dalej KNSE) w Szkole Głównej Handlowej. Stroną przyjmującą będzie Studenckie Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością SGH, z którym łączą nas kilkuletnie kontakty.

Program pobytu naukowego oraz wizyty studyjnej będzie obejmował liczne wydarzenia naukowe i kulturalne: udział w konferencji, seminarium naukowym, spotkania, debaty oksfordzkie, wymianę publikacji, przedstawienie wyników badań, zapoznanie się z kulturą Polski, tradycjami i historią – wizyty w ośrodkach kultury.

W perspektywie długoterminowej projekt może istotnie się przyczynić do:

Grupa docelowa:
Młodzież polskiego pochodzenia mieszkająca na Litwie oraz nauczyciele wykładający po polsku.

Termin realizacji projektu:
od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Maj, 2016 rok

Wkrótce studenci i wykładowcy wydziału Ekonomiczno-Informatycznego odwiedzą polskie uczelnie, poznają polską kulturę i tradycje

Studenci i pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie otrzymali grant, dzięki któremu będą mogli przyjechać do Polski i odwiedzić swoich partnerów z polskich uczelni.

Na organizację wizyt zamiejscowy wydział Uniwersytetu w Białymstoku dostał 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pieniądze pokryją koszty podróży i pobytu w Polsce. Gdyby nie dotacja, wileńskich studentów UwB, z których większość ma polskie korzenie, nie byłoby stać na takie wyprawy. Program będzie obejmował przede wszystkim liczne wydarzenia naukowe: udział w konferencji, seminarium naukowym, debaty oksfordzkie, wymianę publikacji, przedstawienie wyników badań. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie ma zawarte porozumienie o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kilkuletnie kontakty łączą też członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie ze Studenckim Kołem Naukowym Badań nad Konkurencyjnością SGH. Ministerialny grant umożliwi bezpośrednie spotkania żaków i kadry akademickiej.

Podczas odwiedzin w Polsce nie zabraknie też spotkań z polską kulturą, tradycjami i historią – planowane są wizyty w instytucjach kultury. Celem projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno-informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce” jest bowiem nie tylko rozwój więzi z Polską, ale też kultywowanie polskości, doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez kontakty młodzieżowe i naukowe.

Koordynator projektu

Alina Grynia

Do góry

Czerwiec, 2016 rok

Pobyt naukowy studentów oraz pracowników w Trójmieście

W ramach projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce” w dniach 18-22 maja trzydziestoosobowa grupa składająca się z wykładowców, pracowników i studentów naszego Wydziału miała okazję wziąć udział w wyjeździe do Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot). Projekt zawierał następujące cele: kultywowanie polskości, rozwój więzi z Polską, doskonalenie zawodowe kadry akademickiej oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez kontakty młodzieżowe i naukowe.

Jednym z głównych punktów wyjazdu był udział w konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej 2016”, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Grupa miała okazję spotkać się z Dziekanem Wydziału Ekonomicznego prof. UG Krzysztofem Dobrowolskim oraz uczestniczyć w szkoleniach dotyczących przywództwa w biznesie i negocjacji międzynarodowych, prowadzonych przez prof. UG Dorotę Simpson.

Uczestnicy projektu odwiedzili Pomorski Park Naukowo – Technologiczny (PPNT) w Gdyni, w którym promuje się innowacyjne przedsięwzięcia i młodych przedsiębiorców. Studenci poznali historię miejsca, a także jego największe osiągnięcia. Kolejnym punktem było Centrum Nauki Eksperyment, znajdujące się w PPNT – interaktywna wystawa, która poprzez zabawę odpowiada na wiele codziennych pytań związanych z biologią, chemią, fizyką i matematyką.

Nie zabrakło także czasu na zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności. Promuje ono historię ruchów opozycyjnych w Polsce, które doprowadziły do przemian systemowych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz przedstawia polską drogę do demokracji z lat powojennych. W Centrum możno było poczuć klimat czasów PRLu, a także niczym Prezydent Lech Wałęsa zasiąść za repliką okrągłego stołu. Wieczór studenci spędzili kulturalnie w teatrze Atelier na spektaklu „Chimery Afanasjewa”.

Ciekawym punktem wyjazdu była wycieczka statkiem na półwysep Helski. Znajduje się tam latarnia morska, w której można odnaleźć ślady Wileńszczyzny – wmurowano tam tablicę upamiętniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z Helu ponownie drogą morską grupa udała się do Gdańska, gdzie czekała na nich pani przewodnik, która oprowadziła po starym mieście, przedstawiając jego historię i najpiękniejsze zakątki.

Przeprowadzona ankieta satysfakcji uczestników jednoznacznie wskazuje na pozytywną ocenę pobytu naukowego studentów i pracowników Wydziału w Polsce. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom – kierownictwu i pracownikom Wydziału Ekonomicznego UG – za pomoc w pracach organizacyjnych i opiekę podczas pobytu.

Koordynator projektu

Alina Grynia

Do góry

Lipiec, 2016 rok

Członkowie KNSE w Trójmieście - relacja z pobytu

W ramach projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce”, współfinansowanego ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, członkowie Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka, funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie (KNSE) odwiedzili Trójmiasto.

Głównym celem naukowym wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej 2016”, która tradycyjnie odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Sopocie. Studenci mieli możliwość wysłuchania przemówień ekspertów, którzy prowadzili wyjątkowo ciekawe panele. Bogate zróżnicowanie sesji tematycznych w języku polskim i angielskim dały możliwość spojrzenia na różne aspekty związane z tematem, np.: „Evolution of Global Economy”, „Przyszłość UE”, „Wyzwania współczesnych finansów”, „Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym”, „Challenges of Contemporary Finance” i wiele innych. Bardzo interesującym był też wykład prof. zw. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej kończącej właśnie kadencję członka Rady Polityki Pieniężnej, absolwentki UG, pod tytułem „Refleksje nt. stabilności finansowej w Polsce”.

Niezmiernie ciepłe i interesujące było też spotkanie z kończącym właśnie już drugą kadencję Dziekanem Wydziału Ekonomicznego prof. UG Krzysztofem Dobrowolskim, który z wielkim entuzjazmem przybliżył nam historię wydziału, postacie zaszczytnych absolwentów oraz partnerów, realizowane projekty i inicjatywy, jak też podzielił się zaskakującym doświadczeniem, kiedy to Wydział otrzymał solidną darowiznę pieniężną od byłych absolwentów. Za te środki pieniężne administracji Wydziału udało się całkowicie wyposażyć nowo zbudowany budynek.

Opiekun studenckiego Koła Naukowego Public Relations Pani prof. UG Dorota Simpson przeprowadziła studentom niesamowicie interesujące i bardzo przydatne na przyszłość szkolenia dotyczące przywództwa w biznesie i negocjacji międzynarodowych akcentując perełki, które warto uwzględnić w kontaktach z ludźmi kultury hinduskiej, bądź wyznających konfucjanizm. Pani Profesor jest ekspertem od prowadzenia biznesu multikulturowego. Szkolenia tak zafascynowały uczestników, że zapadła decyzja zaprosić prof. D. Simpson do Wilna z cyklem analogicznych wykładów.

Do walorów turystycznych, jakie zwiedzili studenci warto zaliczyć:

1. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny (PPNT) w Gdyni. Ośrodek ten promuje tak zwane startup’y oraz innowacyjne przedsięwzięcia. Przybliżono nam historię tego miejsca, jego największe osiągnięcia oraz proponowane atrakcje.

2. Centrum Nauki Eksperyment, znajdujące się w PPNT - interaktywna wystawa, doskonałe narzędzie edukacyjne, które poprzez zabawę daje odpowiedzi na powstające w codzienności pytania z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki.

3. Europejskie Centrum Solidarności, które całkowicie zanurza zwiedzających w klimacie czasów PRLu, daje możliwość poczuć duch Solidarności, zrozumieć jego sens oraz przybliżyć żywą, nie książkową historię tamtych lat.

4. Teatr „Na Plaży”. Już samo miejsce, położenie geograficzne oraz atmosfera teatru są warte zwiedzania. Tego wieczoru grano „Chimery Afanasjewa”. Artyści-Pierroci weszli z foyer Teatru na Plaży do środka wraz z widzami, niosąc swoje toboły na plecach. Gdy widzowie rozsiadali się w fotelach, aktorzy rozstawili swoje prowizoryczne obozowisko. Ciekawe doświadczenie. Sztuka z kolei też skłania do refleksji. Zapadło w pamięci kilka fraz - „użyteczni w jednej chwili, niepotrzebni i zapomniani w drugiej/Taka praca.../ Każdy człowiek ma swój cień” – jakby zapraszając do zapoznania się z twórczością autora.

5. Podróż statkiem na Hel, która dała możliwość spędzić kilka godzin na morzu i stanąć na samym końcu Półwyspu Helskiego.

6. Gdańsk. Wycieczka ulicami miasta z przewodnikiem w nim rozkochanym to historia bardzo osobista, prawdziwa, fascynująca. Niegdyś nie raz zwiedzane uliczki będące po prostu historią architektury nagle zaczęły ożywać, ukazując skrywane historie i tajemnice.

Ten wyjazd był na pewno znaczący dla każdego z uczestników. Zmienił pojmowanie historii, znaczenie wydarzeń historycznych. Pomógł bardziej zrozumieć Polaków mieszkających w Polsce oraz poczuć więź i przynależność do ojczyzny przodków.

Serdecznie dziękujemy naszej Pani opiekun, dr A. Grynia, za pomysł oraz zorganizowanie pobytu, jak też partnerom z Gdańska za opiekę podczas pobytu.

W imieniu uczestników wyjazdu

Vice przewodnicząca KNSE

Daria Pilarczyk

Do góry

Wrzesień, 2016

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETOWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „UMACNIANIE KONTAKTÓW WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNO – INFORMATYCZNEGO W WILNIE Z PARTNERAMI W POLSCE” - WYJAZD DO TRÓJMIASTA W DNIACH 18-22 MAJA 2016 ROKU

Ankietowanie zostało przeprowadzone w dniach 6-14 lipca drogą elektroniczną. Na pytania odpowiedziało 21 uczestników, co stanowi 70% ogółu osób. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Pytanie Odpowiedzi
Tak Średnio Nie Nie mam zdania
Czy spodobał się Pani/Panu wyjazd (ogólna ocena)? 20 (95.24%) 1 (4.76%) 0 (0%) 0 (0%)
Czy wyjazd był korzystny z punktu widzenia doskonalenia naukowego? 14 (66.67%) 2 (9.52%) 4 (19.05%) 1 (4.76%)
Czy czuje Pan/Pani bliższą więź z Polską? 14 (66.67%) 5 (23.81%) 2 (9.52%) 0 (0%)
Czy takie wyjazdy służą doskonaleniu umiejętności językowych? 13 (61.90%) 3 (14.26%) 5 (23.81%) 0 (0%)
Czy podczas pobytu zostały nawiązane nowe kontakty? 17 (80.95%) 2 (9.52%) 2 (9.52%) 0 (0%)
Czy Pan/Pani ponownie wzięliby udział w takim projekcie? 18 (85.71%) 2 (9.52%) 1 (4.76%) 0 (0%)

% - procent ogółu ankietowanych

Koordynator projektu

Alina Grynia

Do góry

Grudzień, 2016 rok

WIZYTA STUDYJNA WILEŃSKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ W WARSZAWIE

W dniach 6-10 grudnia odbyła się wizyta studyjna wileńskiej młodzieży akademickiej w Warszawie. Jest to już druga wizyta w ramach projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce”, realizowanego przez uczelnię polską. Inicjatywa ta jest współfinansowana w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W maju bieżącego roku trzydziestoosobowa grupa składająca się z wykładowców, pracowników i studentów Wydziału miała okazję wziąć udział w wyjeździe do Trójmiasta. Obecnie celem naszej podróży była Warszawa.

W wyjeździe wzięli udział studenci Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie, natomiast stroną przyjmującą było Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Zarówno z uczelnią, jak i z kołem naukowym łączą nas kilkuletnie kontakty. Tym razem partnerzy z SGH zorganizowali różnorodny program pobytu dla kolegów z Wilna. Studenci mieli okazję zwiedzić uczelnię, która liczy już 110 lat, zapoznać się z jej historią oraz spotkać się z Prorektorem ds. współpracy z zagranicą, dr hab. Jackiem Prokopem, profesorem SGH. Z Panem Prorektorem omówiliśmy kierunki dalszej współpracy, między innymi wymianę studentów w ramach programu Most oraz możliwości pozyskania stypendiów dla studentów z Wilna. Kolejnym punktem wizyty były szkolenia zorganizowane przez studentów SGH, które dotyczyły podejmowania decyzji inwestycyjnych w gospodarce.

Uczestnicy projektu odwiedzili także Centrum Nauki Kopernik, gdzie mieli okazję podziwiać multimedialne eksponaty. Jest to szczególne miejsce do spędzania wolnego czasu, w którym można zobaczyć i dotknąć coś niecodziennego, poczuć się jak prawdziwy naukowiec. W planetarium na sferycznym ekranie można było obejrzeć wyjątkowy film w formacie 3D, a podczas pokazów na żywo przyjrzeć się gwiazdom.

Ogromne wrażenie pozostawiła także wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia i ekspozycje, ale najbardziej przemawiały do wyobraźni szczegóły z życia powstańców, przekazane przez przewodnika. Program pobytu obejmował także inne wydarzenia kulturalne: zwiedzanie Warszawy, wizyta w teatrze oraz wysłuchanie koncertu Anity Lipnickiej. Wszystko to umożliwiło młodzieży zapoznanie się z kulturą Polski, tradycjami i historią.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom – władzom Szkoły Głównej Handlowej, kierownictwu, pracownikom i studentom Kolegium Gospodarki Światowej – za pomoc w pracach organizacyjnych i opiekę podczas pobytu. Wierzymy, iż nasza współpraca zostanie sformalizowana i będzie rozwijała się w następnych latach.

Koordynator projektu

Alina Grynia

Do góry

Grudzień, 2016 rok

Członkowie KNSE w Warszawie - relacja z pobytu

Na początku grudnia, w ramach projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce”, którego celem był nie tylko rozwój więzi z Polską, ale też kultywowanie polskości, doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez kontakty młodzieżowe i naukowe, 10 osobowa grupa studentów z Koła Naukowego Studentów Ekonomii Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie im. Friedricha Augusta von Hayeka na zaproszenie partnerów w SGH miała okazję przez kilka dni gościć w Warszawie.

Program wyjazdu był tak bardzo urozmaicony, że pozwolił na zrealizowanie absolutnie każdego z postawionych w ramach projektu celów - od naukowych do kulturowych - nie zabrakło niczego, ani części naukowej, ani rekreacyjnej.

Gościnna Warszawa powitała nas wieczornym koncertem Anity Lipnickiej w Klubie „Stodoła”. Koncert wieńczący jesienną trasę koncertową artystki pod hasłem „Na Osi Czasu" był dobrą okazją by zapoznać się z popularną i lubianą w Polsce piosenkarką, usłyszeć różne utwory z jej dotychczasowej twórczości oraz kilka premierowych piosenek zapowiadających nowy album studyjny, a przy okazji upewnić się, że nocne życie Polskiej stolicy jest bardzo i to bardzo urozmaicone imprezami kulturowymi, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród młodzieży.

Na kolejny dzień mieliśmy zaplanowaną wizytę w Szkole Głównej Handlowej. Czekało na nas bardzo ciepłe spotkanie z Prorektorem SGH i studentami uczelni, zorganizowane przez wieloletniego przyjaciela i partnera naszego Wydziału, Prodziekana Kolegium Gospodarki Światowej prof. Tomasza Dołęgowskiego. Mieliśmy możliwość zwiedzić tę słynną Ekonomiczną Alma Mater, przybliżyć sobie jej historię, strukturę, spotkać się w Sali Senatu z Prorektorem ds. współpracy z zagranicą, prof. Jackiem Prokopem w celu nawiązania oficjalnej współpracy pomiędzy naszym wydziałem a SGH, jak też studentami zrzeszonymi w Kole Naukowym Badań nad Konkurencyjnością, którego to opiekunem jest prof. T. Dołęgowski. Była to też dobra okazja do nawiązania współpracy między naszymi kołami naukowymi, jak też zapoznać się z możliwościami jakie oferuje SGH w kontekście studiów magisterskich bądź doktoranckich, co w dalszej perspektywie zapewne interesuje wielu z nas. W gronie studenckim, w ramach nawiązanej współpracy, pomiędzy Kołami narzuciliśmy szkic tematyczny przyszłej współpracy, która - mamy nadzieję - będzie bardzo korzystna i owocna dla wszystkich studentów naszego wydziału. Poza tym Koło naukowe gospodarzy zapoznało nas z niezmiernie interesującym kejsem z zakresu technik inwestowania, który poprowadził Prezes Fundacji Inicjatyw Strategicznych „Instrat” Jan. J. Zygmuntowski. Wyrazy wdzięczności składamy dla Prezesa Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością, Bartłomieja Duplagi za ciepłe przyjęcie, życzliwość, czas jakie członkowie Koła poświęcili by oprowadzić nas po prawie nocnej stolicy, za "after party" i za to, że życie studenckie Warszawy stało się tak bliskie, że z pewnością wymagające powrotu!

Możliwość zwiedzenia sal gmachów Sejmu oraz poznanie ich przeznaczenia, przejście się korytarzami, którymi codziennie chodzą Senatorowie, zapoznanie się bliżej z historią tradycji sejmowej Rzeczypospolitej, okazja do bycia w Sali Obrad, wysłuchanie jej historii, ciekawostek, obejrzenie bogatej kolekcji eksponatów pamiątkowych Sejmu to doskonała lekcja wiedzy o społeczeństwie Polski, za możliwość odbycia której serdecznie dziękujemy Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Kolejne miejsce jakie mieliśmy okazję zwiedzić, i które dzięki wspaniałemu przewodnikowi wywarło na nas ogromne, do łez wzruszające i niezapomniane wrażenie, to Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to miejsce przybliżające historię narodu polskiego, historię nadal żywą albo wręcz nieśmiertelną. Muzeum przybliża zwiedzającym bolesne realia II Wojny Światowej, historię Warszawy, odwagę, wiarę i potęgę narodu polskiego, tym samym budząc dumę z przynależności do niego. Jest to żywy pomnik historii miasta, historii narodu, hołd wdzięczności za wolność ojczyzny, pamiątka i wiecznie żywa lekcja historii jaką nam i przyszłym pokoleniom Polaków na całym świecie zostawił po sobie inicjator tego projektu ś.p. Prezydent RP Lech Kaczyński. To miejsce obojętnych nie pozostawia! Tam historia żyje, żyje pamięć powstańców, pamięć każdego warszawiaka. To miejsce w sercach zwiedzających jest w stanie obudzić, nieraz już uśpiony codziennością, patriotyzm. To tam się odczuwa jedność i potęgę tego narodu, który mimo bolesnych lekcji historii zawsze znajduje siłę by się odrodzić z popiołu, jak legendarny feniks.

Nie zabrakło też wrażeń teatralnych, których dostarczyła wizyta w teatrze Capitol. W dniu naszej wizyty była grana współczesna sztuka „Pomału, a jeszcze raz!”, w której lekki, inteligentny humor łączył się z lirycznymi piosenkami. Komedia omyłek językowych, obyczajowych, z dystansem i mądrze żartująca ze stereotypów narodowych. Niosąca jakże prawdziwą przewodnią myśl – teatr jest lustrem, w nim przegląda się świat!

No i na koniec pobytu zwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernika - niezmiernie interesujące miejsce. Wystawy, laboratoria, warsztaty, planetarium – wszystko pod jednym dachem. Doskonałe miejsce inspirujące do poznawania, obserwacji, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Miejsce, które wzbogaca, które budzi zdrową ciekawość i którego niestety, bardzo brakuje na Litwie.

Podsumowując, w imieniu członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie im. Friedricha Augusta von Hayeka chcę złożyć szczere wyrazy wdzięczności dla opiekuna naszego Koła Szanownej Pani dr Aliny Grynia, za pomysł projektu i doskonałą jego realizację, za możliwości jakie oferuje studentom, za starania, jakie przykłada do tego, by Koło się rozwijało, by więzi z Polską, jak naukowe tak i kulturowe, stawały się coraz to mocniejsze. Ogromnie też dziękujemy naszym partnerom ze Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę przy realizacji naszych pomysłów oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski wraz z Sejmową Komisją Łączności z Polakami za Granicą za finansowe możliwości zrealizowania projektu.

W imieniu uczestników wyjazdu

Przewodnicząca KNSE

Czesława Staniul

Do góry

Grudzień, 2016 rok

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETOWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „UMACNIANIE KONTAKTÓW WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNO – INFORMATYCZNEGO W WILNIE Z PARTNERAMI W POLSCE” - WYJAZD DO WARSZAWY W DNIACH 6-10 GRUDNIA 2016 ROKU

Ankietowanie zostało przeprowadzone w dniach 12-16 grudnia drogą elektroniczną. Na pytania odpowiedziało 12 uczestników, co stanowi 100% ogółu uczestników. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Pytanie Odpowiedzi
Tak Średnio Nie Nie mam zdania
Czy spodobał się Pani/Panu wyjazd (ogólna ocena)? 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Czy wyjazd był korzystny z punktu widzenia doskonalenia naukowego? 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Czy czuje Pan/Pani bliższą więź z Polską? 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Czy takie wyjazdy służą doskonaleniu umiejętności językowych? 11 (91,7%) 0 (0%) 1 (8,3%) 0 (0%)
Czy podczas pobytu zostały nawiązane nowe kontakty? 11 (91,7%) 1 (8,3%) 0 (0%) 0 (0%)
Czy Pan/Pani ponownie wzięliby udział w takim projekcie? 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

% - procent ogółu ankietowanych

Koordynator projektu

Alina Grynia

Do góry

www.uwb.lt

2016 Wszystkie prawa zastrzeżone