Publikacje

Anna Grydź

  • Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów nowych państw członkowskich UE // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 19 – 20 kwietnia 2013, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone