Publikacje

Alina Grynia

  • Wykształcenie i umiejętności w kontekście jakości kapitału ludzkiego // ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, 8-9 kwietnia 2011, Wilno
  • Ocena konkurencyjności litewskich przedsiębiorstw za pomocą metody Benchmark Indeks // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 19 – 20 kwietnia 2013, Wilno
  • Obciążenia fiskalne a konkurencyjność litewskich przedsiębiorstw // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 9-10 maja 2014, Wilno
  • Analiza innowacyjności krajów bałtyckich w kontekście ich międzynarodowej konkurencyjności // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 22-23 maja 2015, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone