Publikacje

Ernest Ginc

  • Transport samochodowy na Litwie po akcesji do Unii Europejskiej Litwie // UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU: SZANSE I BARIERY ROZWOJU, 20 – 21 kwietnia 2012, Wilno
  • Czas dostawy towarów jako narzędzie walki konkurencyjnej w sprzedaży internetowej na Litwie // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 19 – 20 kwietnia 2013, Wilno
  • Konkurencyjność Litwy w zakresie infrastruktury drogowej // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 9-10 maja 2014, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone