Publikacje

Jarosław Wołkonowski

  • Polska inteligencja na Wschodzie. Zarys problematyki // ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, 8-9 kwietnia 2011, Wilno
  • Bilans kapitału ludzkiego Litwy w kontekście konkurencyjności gospodarki // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 19 – 20 kwietnia 2013, Wilno
  • Główne przyczyny i kierunki emigracji zarobkowej obywateli Litwy // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 9-10 maja 2014, Wilno
  • Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na Litwie w latach 2001-2011 // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 22-23 maja 2015, Wilno
  • Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Litwy // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 13-14 maja 2016, Wilno
  • „Koszyk studenta” a polskie szkolnictwo na Litwie // NAUKA A OŚWIATA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W EUROPIE : wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne), 6-8 kwietnia 2017, Wilno
  • Realizacja Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przez Litwę – teoria i praktyka // Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka, 9-12 maja 2018, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone