Statut i regulaminy

Statut Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie Rektora UwB z 11.04.2017) – pobierz

 

Regulamin Studiów Uniwersytetu  w Białymstoku, obowiązuje od 1.10.2015 – pobierz

 

Zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku, obowiązują od 1.10.2017 – pobierz

 

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku „Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego” – pobierz

 

Balstogės universiteto filialo “EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS” nuostatai- pobierz

pozwolenie

2019 Wszystkie prawa zastrzeżone