Statut i regulaminy

Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku, obowiązuje od 01.10.2019 – pobierz

 

Statut Uniwersytetu w Białymstoku (obowiązujący od 1 października 2019 r.) – pobierz

 

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku „Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego” – pobierz

 

Balstogės universiteto filialo “EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS” nuostatai- pobierz

pozwolenie

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone