Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wręczył powołania

Data wydarzenia 12-09-2019

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś powołania nowym prodziekanom wydziałów, zastępcom dyrektorów instytutów i filii UwB w Wilnie. Powołani obejmą swoje funkcje 1 października 2019 r.


Nowo powołanymi prodziekanami zostali:

Wydział Biologii
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB – prodziekan ds. nauki
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Ada Wróblewska – prodziekan ds. rozwoju    

Wydział Chemii      
dr Beata Kalska-Szostko – prodziekan ds. naukowych
dr Elżbieta Wołyniec – prodziekan ds. studenckich            

Wydział Ekonomii i Finansów
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB – prodziekan ds. rozwoju
Dr Tomasz Poskrobko – prodziekan ds. studentów
Dr Agnieszka Marta Piekutowska – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej        

Wydział Filologiczny
dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB – prodziekan ds. strategii rozwoju
dr Daniel Karczewski – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
dr Ewa Barbara Lewicka-Mroczek – prodziekan ds. dydaktycznych

Kolegium Językoznawstwa
Prof. dr hab. Irena Bogusława Szczepankowska – dyrektor

Kolegium Literaturoznawstwa
Prof. dr hab. Dariusz Jan Kulesza – dyrektor    
        
Wydział Fizyki    
dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB – prodziekan ds. ogólnych            
dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB – prodziekan ds. studenckich    

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
dr Małgorzata Ocytko – prodziekan ds. dydaktycznych     
dr Tomasz Mojsik – prodziekan ds. nauki
    
Wydział Matematyki    
dr. hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB – prodziekan ds. naukowych
dr Aneta Sliżewska – prodziekan ds. studenckich
            
Wydział Nauk o Edukacji
dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz, prof. UwB – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr Krzysztof Czykier – prodziekan ds. studiów stacjonarnych    

Wydziału Prawa
dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – prodziekan ds. nauki
dr Artur Olechno – prodziekan ds. dydaktyki    
prof. dr hab.  Maciej Perkowski – prodziekan ds. rozwoju    


Nowo powołani zastępcy dyrektorów instytutów:

Instytut Filozofii
dr Bartosz Piotr Kuźniarz – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Instytut Informatyki
dr hab. Artur Korniłowicz, prof. UwB – zastępca dyrektora ds. naukowych
dr Jarosław Kotowicz – zastępca dyrektora ds. studenckich     
    
Instytut Socjologii
dr Urszula Abłażewicz-Górnicka- zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr Maciej Białous – zastępca dyrektora ds. naukowych
        
Instytut Studiów Kulturowych
dr Karolina Wierel – zastępca dyrektora     
    
Instytut Zarządzania
dr Mariusz Citkowski – zastępca dyrektora
                    
Filia Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński – zastępca dyrektora 

       
Zgodnie z nowym statutem uczelni nowi prodziekani, zastępcy dyrektorów instytutów, a także zastępca dyrektora filii w Wilnie będą sprawować swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 r., czyli do końca obecnej kadencji rektora UwB.

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone