Seminaria

Seminarium Technologii Obliczeniowych

Tytuł: Seminar on Computing Technologies


Seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Informatyki w dn. 7 lipca 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


  • 1. Opening – Dr. Tomasz Dubowski, Prof. Władysław Homenda
  • 2. A new knowledge-transmission based horizontal collaborative fuzzy clustering algorithm for unequal-length time series, Prof. Fusheng Yu
  • 3. Cognitive Maps for Time Series Modeling, Prof. Władysław Homenda
  • 4. Cognitive Maps: the Tools for Time Series Understanding, tbd
  • 5. Closing Note – Dr. Tomasz Dubowski, Prof. Władysław Homenda

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone