Spotkania z maturzystami

Stało się tradycją, że studenci, wykładowcy i władze Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie co roku wyjeżdżają do szkół Wilna i Wileńszczyzny, aby przedstawić ofertę studiów na naszym Wydziale, porozmawiać z maturzystami o tym, jak ważny jest wybór dalszej drogi i jak niezbędne wręcz staje się dziś wykształcenie wyższe. Spotkania z maturzystami przebiegają zawsze w życzliwej atmosferze, uczniowie mają okazję zapytać bezpośrednio wykładowcę, dziekana czy studenta, jaka jest atmosfera na studiach, czego uczą, np. na informatyce  czy są w programie aplikacje do telefonów komórkowych, a jak wygląda życie studenta na I roku? Zazwyczaj studenci naszego Wydziału chętnie jeżdżą do szkół, które niedawno sami ukończyli, wtedy radość ze spotkania ze swymi nauczycielami, kolegami jest ogromna, a i nauczyciele cieszą się bardzo, że ich uczniowie już studiują. Na początku lutego takie spotkania odbyły się w szkołach w Awiżeniach, Zujunach, w Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, w Gimnazjum J. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. 24 lutego nasi studenci i wykładowcy wezmą udział w Dniu Kariery w Gimnazjum A. Mickiewicza w Wilnie, a na początku marca odwiedzimy szkoły w rej. solecznickim i trockim, 1 marca będzie nas gościł mer Solecznik Zdzisław Palewicz.  Chcemy podziękować Nauczycielom i Dyrekcji wszystkich szkół, jakie odwiedziliśmy i do których jeszcze zamierzamy przyjechać za serdeczność, gościnność, cenne uwagi dotyczące procesu kształcenia i studiów, a maturzystów zapraszamy do nas!

 

Biuro Karier i Promocji

 

Na zdjęciach: dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, prodziekan dr Mariusz Giero, mgr Robert Aliukonis podczas spotkania z maturzystami Gimnazjum J. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. (fot. T. Worobiej)

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone