Spotkanie z Prof. Bardhok Bashota z University of Prishtina (Kosovo)

W ramach programu ERASMUS+ w Filii UwB w Wilnie przez trzy dni odbyły się wykłady otwarte Prof. Bardhok Bashota z University of Prishtina (Kosovo) na tematy:


• KOSOVO -UE RELATIONS
• KOSOVO COOPERATIONS WITH NEIGHBOURS
• DIALOG FOR NORMALISATION OF RELATIONS
• BETWEEN KOSOVO AND SERBIA


Studenci mieli możliwość nie tylko uczestniczyć w wykładach, ale też porozmawiać osobiście. Zostali też zaproszeni na 2-tygodniowy program Prishtina International Summer University w lipcu 2022 roku, gdzie będą mogli uzyskać 4 punkty ECTS.


Studentka II roku kierunku europeistyka Karolina Kliukaitė-Limanowska chętnie zgłosiła się i oprowadziła gości ulicami starego miasta w Wilnie.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone