Sprawozdanie ze stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli 2018.04.01-2018.04.30Praktyka studencka jest niezwykle ważna dla każdego studenta. Mogę się szczycić, skoro dostałam wyjątkową propozycję odbycia praktyki w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przede wszystkim byłam bardzo zaciekawiona i chciałam na własne oczy zobaczyć a jak naprawdę wygląda praca w Parlamencie: co innego jest śledzić to na ekranie, a co innego być w tym zaangażowanym samemu. Miałam okazję chodzić na posiedzenia komisji, podczas których robiłam notatki i później pisałam sprawozdania oraz tłumaczyć teksty z języka polskiego na język litewski i angielski. Byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy to po raz pierwszy zaszłam do Parlamentu – ogromny budynek, tak wiele pracujących osób, nowoczesna biblioteka. Natomiast w wolnym czasie zwiedzałam Brukselę, zabytki,muzea.


Na następny dzień po przybyciu do Brukseli musiałam pójść do Parlamentu, gdzie na mnie czekał asystent europosła W.Tomaszewskiego Raimund Zacharewicz. Zrobiono mi przepustkę, abym mogła swobodnie przekraczać drzwi Parlamentu. Po wejściu musiałam przejść kontrolę bezpieczeństwa, również tak samo, jak to się robi przed lotem. Podczas każdego zajścia do budynku procedurę należało powtórzyć. Pan R. Zacharewicz pokazał biuro posła W. Tomaszewskiego, po czym poszliśmy wypełnić wniosek w banku ING, aby otworzyć własne konto bankowe. W ciągu 5 roboczych dni otrzymałam kartę kredytową. Aby lżej było dotarć do konkretnego miejsca, dano mi mapkę budynku, z pomocą której z łatwością mogłam znaleźć potrzebną salę, ponieważ każde posiedzenie odbywało się w innych audytoriach.


Opis budynku Parlamentu Europejskiego

Mimo że oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, to większość prac parlamentarnych odbywa się w Brukseli. W Brukseli grupy polityczne i Komisje przeprowadzają posiedzenia oraz przygotowują się do Strasburskich sesji plenarnych. Owalny niebieski budynek Paul Spaak został nazwany na cześć Premiera Belgii, który między innymi był jednym z założycieli Unii Europejskiej. W PE w Brukseli znajdują się sale obrad, które są wykorzystywane na sesje plenarne, na posiedzenia Komisji oraz wysłuchania publiczne. Budynek Altiero Spinelli mieści się naprzeciw i w nim są biura polityczne PE oraz ich pracowników, rozproszone w kilku wieżach, których każda sięga 15 piętr. Na 3 piętrze jest przejście łączące budynek Spinelli z budynkami Willy Brandt oraz Joseph Antall. W tych oto budynkach są sale posiedzeń i biura administracji, studia telewizyjne, a także radiowe.

 

Posiedzenia Komisji

Przedstawiam kwestie, które zostały omówione na posiedzeniach. Na każdym z posiedzeń była możliwość słuchać wypowiedzi w dowolnym języku UE (tłumaczono na 23 języki urzędowe).
*Posiedzenie Komisji LIBE – Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej – sprawozdanie pt. „Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w obszarze praw człowieka w UE. Posiedzenie komisji zaczęło się powitaniem przewodniczącego J. F. López Aguilar’a. Pan Aguilar poprosił o zabranie głosu Pana M. O’Flaherty, który jest dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pierwsze zdania brzmiały tak: „Sytuacja obrońców praw człowieka zasługuje na dużą uwagę. System ochrony praw człowieka to kwestia niezwykle ważna na szczeblu Unii Europejskiej. Dzięki społeczeństwu, które poinformowało o problemach, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała sprawozdanie.” M.O’ Flaherty mówił, iż musimy być odważni i śmiali, aby nastąpiła synergia oraz współpraca. W dokumencie pod tytułem „Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w obszarze praw człowieka w UE” w artykule 10 wyróżnia się promowanie praw człowieka oraz ich poszanowanie. W platformie do Praw Podstawowych współuczestniczy ponad 500 organizacji, co oznacza, że Agencja ma poparcie. Lecz z drugiej strony P. M. O’Flaherty opowiada o coraz wzrastającej presji i zagrożeniach dla organizacji. Były przeprowadzone badania jakościowe w 28 państwach Unii Europejskiej. Żadne państwo nie mogło pochwalić się dobrymi wynikami, skoro w każdym państwie zostało odnotowane naruszenia praw człowieka. W Wiedniu projekt był sprawdzany przez ekspertów, aby sprawdzić wiarogodność i prawidłowość wyników. Czyli w dokumencie została zawarta wysoka analiza wyników. Przy tym, M. O’Flaherty wymienia 4 wątki zagrożenia: 1) skutki prawodawstwa, 2) brak dostępu poszczególnych grup do uczestnictwa, 3) różne formy przemocy, groźby przez 3 strony oraz nieponoszenie kar za przestępczość, 4) presje finansowe na społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej.
Projekt rezolucji polega na tym, aby zapewnić fundusze, albowiem nie ma w UE funduszy, aby móc promować społeczeństwo obywatelskie. O’Flaherty podał przepis, w którym prosi, aby organy prawne badały ustawy pod kątem UE.
Po ukończeniu wypowiedzi, posłowie mogli wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, pierwszy kto przemówił był poseł z Polski, M. Boni. Mówił o bezpieczeństwie i ochronie osobistej, iż musi być wysoka oraz o równowadze pomiędzy prywatnością i bezpieczeństwem. Z drugiej strony są także inne wyzwania: przed dyskryminacją i fake newsami. Zadaje pytanie, a jak z tym walczyć?
Drugi poseł, który zabrał głos – J-M. Terricabras z Hiszpanii popiera wystąpienie M. O’Flaherty. Rozważał na temat bezpieczeństwa i wolności, mówił, iż teraz bezpieczeństwo jest ponad wolnością (w społeczeństwie autorytarnym), natomiast w społeczeństwie demokratycznym i bezpieczeństwo i wolność są wartościami podstawowymi.
Trzeci wypowiedział się M. Jurek, który przytoczył przykład W. Putina, jak prezydent Rosji prowadzi politykę oraz jak manipuluje ludźmi. Tłumaczył, że potrzebne jest szybkie reagowanie na sytuację.
Na wszystkie uwagi oraz pytania krótko odpowiedział M. O’Flaherty. Otóż społeczeństwo obywatelskie to motor zmian, które wysuwa poszczególne postulaty i które potrzebuje zbilansowania jak wewnętrznego, tak i zewnętrznego.
Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii.
Wygłaszał swoją pozycję przewodniczący J. F. López Aguilar. Negocjacje w tej sprawie były prowadzone przez Parlament Europejski oraz Radę. Kontrola ma zapobiegać terroryzmowi oraz przepływowi brudnych pieniędzy z i do Unii. Należy wspomnieć, iż rokowania trójstronne odbyły się i przede wszystkim dotyczyły sankcji, przepływu kapitału, analizy ryzyka i kontroli oraz wstrzymania gromadzenia danych osobowych.
Wizy humanitarne.
Temat przedstawił J. F. López Aguilar. Sprawa dotycząca wiz humanitarnych jest sprawą wrażliwą i delikatną. Należy uwzględnić kryzys migracyjny, szczególnie odnośnie uchodźców. Musi zostać powołany taki system, w którym istniałaby możliwość legalnie przekroczyć granicę. Skoro według statystyki, ok.90% ludzi, którzy ubiegają się o azyl przekraczają granicę UE nielegalnie, co może powodować różnego rodzaju zagrożenia i niebezpieczeństwa. Czyli, J. F. López Aguilar twierdzi, że nie ma ram prawnych w unijnym prawodawstwie do nadania przez UE legalnych wiz humanitarnych.
A do tego, sama Rada nie była gotowa pójść na kompromis z PE.
Poseł Heinz K. Becker Z Austrii podziękował przewodniczącemu za trafną wypowiedź. Zaproponował, aby tym ludziom, którzy ubiegają się o azyl, były stworzone konkretne i jasne kryteria do przyznania wizy humanitarnej.
Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którym została przyjęta rezolucja projektu. Towarzyszyło 30 głosujących, 25 posłów oddały głosy ZA, natomiast 5- PRZECIW.

KONFERENCJA: TURYSTYKA MEDYCZNA. DOŚWIADCZENIA W EUROPIE
 
Turystyka jako wyzwanie dla opieki zdrowotnej i opieka zdrowotna, jako zasoby dla turystyki
Jako pierwszy mówca był B. Lengyel – Legal Officer w Komisji Europejskiej DG SANTE. Mówił o swobodnym przepływie usług – opieki zdrowotnej:
Patrząc na dyrektywę 2011/24 / UE pacjenci mają prawo do opieki zdrowotnej za granicą.
G. Zucco- starszy menedżer w KPMG Advisory Spa. „Istnieją 3 punkty koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 1) koordynacja, ale nie harmonizacja; 2)państwa członkowskie mogą swobodnie określać szczegóły dotyczące własnego ubezpieczenia społecznego; 3) przepisy mające na celu zapewnienie, że osoby korzystające z prawa do przemieszczania się nie odczują negatywnego wpływu stosowania innego systemu zabezpieczenia społecznego.
L. Comisso – menedżer w administracji prowincji Udine oraz w lokalnym urzędzie ds. Zdrowia n.2 “Bassa Friulana-Isontina”. ?„Przede wszystkim wszyscy obywatele UE powinni mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia. Jeśli mówimy o Włoszech, jest to jedno z najbardziej znanych i odwiedzanych miejsc turystycznych na świecie, dzięki swojej historii i jej naturalnym i kulturalnym urokom. Dlatego Ministerstwo stworzyło grupę roboczą, która ma na celu zanalizować możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w dwóch wymiarach. I jest kilka pytań. Co lepszego możemy zrobić dla sektora turystycznego? Czy Włochy mogą odgrywać rolę na globalnym rynku turystyki medycznej? Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Włochy i zdarzy Ci się wypadek, gdzie jest najbliższy szpital? Szpital powinien znaleźć się wystarczająco blisko do miejsc turystycznych.
 
Panel II – Najlepsze praktyki w turystyce medycznej
Prelegent P. Stocco-Chairmn ze Stowarzyszenia Italiastarbene powiedział: “W dzisiejszych czasach możemy podróżować po niższych kosztach i to jest bardzo ważne dla ludzkości. Jednak wciąż mamy pewne problemy z podróżowaniem za granicę. Ważne jest, aby skupić się na punktach krytycznych. Teraz pracujemy z Chinami, którzy są niezwykle silni i potężni. Ale nadal istnieją pewne problemy, takie jak bezpośrednie loty do Chin, niski poziom znajomości innego języka (zwłaszcza angielskiego) przez Chińczyków. Musimy spróbować rozwiązać te problemy.“
 
LIBE- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Wymiana poglądów z generalną dyrektorką DG HOME Komisji Europejskiej Paraskevi Michou

– priorytetem jest reforma Europejskiego pakietu azylowego wspólnie z porozumieniem PE, Rady oraz KE;
– kwestia solidarności a odpowiedzialności zawarta w tym dokumencie;
– rozporządzenie nie jest pakietem, można je raniej przyjąć;
– wspólne rozwiązanie PE nad legalną migracją;
– wspólna polityka wizowa;
– kontrola granic, jak i zewnętrzna, tak i wewnętrzna;
– zwalczanie handlu broni oraz narkotykami;
– blokada „Niebieskiej karty” i jej skutki;
– ochrona praw człowieka, w tym prawo do azylu;
– Strefa Schengen wydaje „Złote wizy”, co oznacza, że obywatelom jest ciężko je dostać
– wydajność Euroduck’u;
– interoperacyjność pakietu i jego kluczowe znaczenie;
– międzynarodowa ochrona dotyczy harmonizacji statusu uchodźców na granicy UE.
 
Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Na ostatecznym głosowaniu imiennym współuczestniczyło 56 posłów. 48 było za przyjęcie rozporządzenia, natomiast 8 przeciw. W wyniku tego rozporządzenie zostało przyjęte.
 
Wspólne posiedzenie z udziałem Podkomisji Praw Człowieka
– negocjacje w sprawie rynku pracy, zdrowia ludzi;
– przy nielegalnej migracji powstaje handel ludźmi;
– globalne porozumienie zachęca uregulowanie nielegalnych migrantów;
– dla osób, którzy ubiegają się o wizy humanitarne lub edukacyjne muszą je być udostępniane. 15 mln dzieci migrowało lub byli zmuszeni do migracji. Ponad 1 mln dzieci są zatrzymywane za to, że są migrantami. Jest to nie do przyjęcia, skoro narusza się psychika i zdrowie dzieci. Młodzież można tylko wtedy zatrzymywać, gdy pełni przestępstwo, ale w żadnym bądź razie nie wolno zatrzymywać niewinnych dzieci. Zatrzymywanie nie jest skutecznym wyjściem do rozwiązania problemu nielegalnej migracji. Należy zawsze pamiętać i przestrzegać prawo i dobro dziecka.|
 
Zalecenie w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a państwami dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
– kontrola i zabezpieczenie danych osobowych;
– zasada ochrony danych przez Europol.
 
Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
– zdarza się, iż ofiara i przestępca nie są w tym samym kraju, co utrudnia pracę śledczym;
– jest potrzebny system zgłaszania oszustw internetowo;
– za posiadanie samych środków fałszowanych musi być kara;
– odpowiedzialność osób prawnych i sankcje prawne dla osób, które korzystają w sposób przystępczy danymi osobowymi;
– należyty wymiar karny;
– oszustwa w internecie oraz walka z tym;
– obszar podrobionych płatności ludzkich, podrabianie walut, uwarunkowanie kradzieży cyfrowej.
 
Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych
– Strefa Schengen jest korzystna dla obywateli i całej gospodarki;
– niektóre kraje przeprowadzają kontrolę granic wewnętrznych;
– należy chronić swobodę poruszania się bez dodatkowych problemów;
– strefa Schengen musi być chroniona i zachowana za wszelką cenę;
– otwarte granice- jedno z największych osiągnięć UE.

AGRI – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Przedstawienie przez członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego J. Figueiredo sprawozdania specjalnego nr 10/2018 pt. „System płatności podstawowej dla rolników funkcjonuje sprawnie, lecz w niewielkim stopniu przyczynia się do uproszczenia, ukierunkowania i konwergencji poziomów pomocy“
– główny wniosek audytu : płatności podstawowe działają pod względem systemów operacyjnych w niektórych państwach UE, ale nie we wszystkich;
– należy pamiętać o upraszczaniu, celowości i wsparciu systemu płatności dla rolników;
– koncepcja aktywnego rolnika;
– sprawiedliwość : czy wszyscy rolnicy, otrzymujące dotację od UE naprawdę uprawiają rolą?;
– wspieranie rolników, aby nadal prowadzili swoją gospodarkę oraz zaangażowanie młodych do podjęcia pracy w sektorze rolniczym;
– zmniejszenie różnic pomiędzy dużymi i małymi gospodarstwami;
– problem polegający na tym, iż producent ponosi większe straty niż zyski;
– rolnictwo musi zostać zrównoważone nie tylko w UE, ale również i na globalnej skali;
– walczenie z niewłaściwą konkurencją w sektorze rolnictwa;
– efektywność inwestycji w rolnictwo;
– priorytet- zagwarantowanie bezpieczeństwa konsumentom.

 

Zdjęcia z Parlamentu Europejskiego


 

Zakończenie

Po odbyciu praktyki w Parlamencie Europejskim w Brukseli odczułam satysfakcję z zobaczonego oraz usłyszanego. Doświadczenie, które otrzymałam było niesamowite oraz pozostanie na całe życie. Kwestie, o których mówiono na posiedzeniach oraz konferencjach były rozważane bardzo szczegółowo. Praca Parlamentu Europejskiego jest na najwyższym poziomie. Wszyscy zatrudnieni w PE są ekspertami i znają się na swojej pracy. Podczas stażu wiele się nauczyłam, zapoznałam się z inną stażystką, a do tego poznałam historyczne miasto Brukselę. Sądzę, iż ten staż wiele mi dał, nadal z ciekawością oraz zapałem śledzę na bieżąco pracę PE. Sprawozdanie kończę słowami Leonarda da Vinci: „Wystarczy, że raz doznasz lotu, a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę nieba, gdzie byłeś i gdzie pragniesz powrócić.“ Mam nadzieję, iż uda mi się niegdyś powrócić do Brukseli, do miejsca, w którym czułam się jak będąc w domu.

Joanna Butkiewicz,
Studentka II roku Europeistyki

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone