Stawki stypendium

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2019/2020. – Pobrać PDF
2020 Wszystkie prawa zastrzeżone