Studia magisterskie

Uwaga LICENCJACI!

 

Osoby ubiegające się o STYPENDIUM MAGISTERSKIE na studia w Polsce w r. ak. 2017-18 powinni złożyć w dziekanacie do 8 września 2017 r. następujące dokumenty:

 

  1. potwierdzenie przyjęcia na studia z uczelni w Polsce (decyzja lub zaświadczenie z uczelni – rekrutować się należy na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców)
  2. wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 – wypełnia uczelnia w Polsce)
  3. kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce (załącznik nr 2) – 2 egzemplarze!
  4. kopie dyplomu i suplementu w jęz. polskim
  5. kopię dokumentu tożsamości
  6. kopię Karty Polaka (jeżeli jest)

 

Ubiegać się o stypendium może student ze średnią na dyplomie co najmniej 3,5!

 

Prosimy o składanie kompletnych dokumentów!

 

Pliki do pobrania:

załącznik 1 – wniosek

załącznik 2 – KWESTIONARIUSZ

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone