Stypendium dla wyróżniającego się studenta

Uwaga Studenci ostatniego roku ekonomii (1 i 2 stopnia) i informatyki
 
Istnieje możliwość uzyskania jednorazowego stypendium w wysokości 1000 zł. Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać kryterium wymienione w paragrafie 2 Regulaminu. Zgłoszenia są przyjmowane do poniedziałku. Zgłoszenie należy przygotować zgodnie ze wzorem zamieszczonym na ostatniej stronie Regulaminu.
 
Zgłoszenia proszę wysłać na adres email Prodziekana ds. dydaktycznych: giero@uwb.edu.pl
 
Do stypendium zostanie wytypowana przez Panią Dziekan jedna osoba.
 
Wypłata stypendium jest planowana w lutym 2017r.
2018 Wszystkie prawa zastrzeżone