STYPENDIUM NAWA

Decyzja Komisji Stypendialnej Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dotycząca stypendium przyznawanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w roku 2020. – Pobrać listę (Excel)

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone