Stypendium NAWA – składanie wniosków do 8.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania wniosków o stypendium NAWA. Wnioski można składać elektronicznie lub osobiście (szczegóły w załącznikach) w terminie do 8.10.2021 r. do godz. 16:00. Stypendium wypłacane będzie w wysokości 100 EUR miesięcznie przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.


dr Elżbieta Majewska
Zastępca Dyrektora Filii UwB w Wilnie
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Komunikat nr 10
NAWA regulamin 2021
Wniosek NAWA od 2021-2022
Wniosek NAWA od 2021-2021 (WZÓR)

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone