Stypendium NAWA

Szanowni studenci,
Wydrukowany i wypełniony poprawnie i czytelnie wniosek wraz z dowodem osobistym (ID), albo paszportem proszę złożyć w Administracji w pokoju 313 w dniach 7-18 luty 2020 r., godzinach: 10:00-12:00 przerwa 14:00:16:00.Wniosek NAWA 2020
Regulamin
Komunikat

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone