Sukcesów informatyków naszego Wydziału ciąg dalszy!

Po ubiegłorocznym zwycięstwie dwóch studentów naszego Wydziału w konkursie informatycznym na Litwie, dowiedzieliśmy się o kolejnym sukcesie: student III roku Informatyki Edgar Nowogrodski uczestniczy w europejskim grancie naukowym: ”VaVeL – Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors/Różnorodność, Wiarygodność, Wartość: Wykorzystanie Wielości Sensorów Miejskich”.


Grant realizowany jest w ramach programu: HORYZONT 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie). Udziałowiec konsorcjum: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.


Gratulujemy!


Biuro Karier i Promocji

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone