Projekt studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

“Nie damy rady zatrzymać śmierci, ale możemy sprawić, by czas, który do niej pozostał, był życiem”. s. Michaela Rak


Przedstawiciele działających na Wydziale kół naukowych w ramach współpracy Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka wraz z Kołem Naukowym Studentów Europeistyki im. R. Shumana z Fundacją „Wolność i Demokracja”, drugi rok z rzędu wzięli udział w Szkole lidera polonijnego „Ja lider”, tegoroczna edycja którego miała miejsce w Poroninie w dniach 24 czerwca – 4 lipca cieszyła się zainteresowaniem wśród młodzieży z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii. Właśnie z tych krajów przybyły też grupy przedstawicieli aktywnej młodzieży polonijnej. Łącznie 13 grup – każda z nich to 5 osobowy zespół. Szkoła lidera polonijnego jest projektem ciągłym, od lat realizowanym co roku przez Fundację „Wolność i Demokracja” przy wsparciu finansowym Rządu Polskiego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


Jedna z grup reprezentujących studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku wpadła na pomysł wsparcia Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie. Pomocy w opisaniu inicjatywy w formie projektu chętnie udzieliła Pani K. Orszewska – osoba szkoląca młodzież w pisaniu dobrych projektów. W końcu wszystkie wnioski były oceniane przez profesjonalną komisję, która doceniając naszą chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym uhonorowała projekt-akcję I miejscem.


Po przyjeździe na Litwę zabraliśmy się do pracy, gdyż zwycięstwo naszego pomysłu to nie tylko zaszczyt, ale również wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Pierwszym krokiem w realizacji był wyjazd do miejsca docelowego – Hospicjum, w celu zapoznania się z realiami codzienności tego szczególnego miejsca oraz omówienia wspólnej wizji akcji z administratorem placówki Panią Anetą Gurniewicz. Następnie stworzyliśmy logo, by być bardziej rozpoznawalnymi, co jest niezmiernie ważne promując się w mediach społecznościowych. Kolejny krok – stworzenie strony akcji na Facebook’u jako narzędzia umożliwiającego zbieranie środków finansowych. Wstępnie założyliśmy, iż będziemy się starali o zebranie kwoty pieniężnej w wysokości minimum 1000 euro, która zostanie przyznaczona na potrzeby bieżące chorych, mianowicie: zakup środków higienicznych, leków, utrzymanie sprzętu medycznego.


Obecnie, po upływie dwóch miesięcy, udało nam się zebrać kwotę w wysokości 1071 euro. Minimalny cel został osiągnięty, ale na tym nie zaprzestajemy. Chęć niesienia pomocy innym mobilizuje, zapala do działania. Dlatego akcja, która miała być jednorazową, obecnie stała się ciagłą w związku z czym zachęcamy wszystkich nie obojętnych na potrzeby bliźnich do wspierania Hospicjum, które jest szansą dla ludzi chorych na raka na godne odejście do Pana.


Inicjator pomysłu
Joanna Butkiewicz, studentka III roku Europeistyki,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone