Szanowni Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00 w Sali 401 odbędą się szkolenie w kwestii pisania projektów NCN (Narodowe Centrum Nauki). Szkolenia poprowadzi pracownik NCN Koordynator Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce dr hab. Wojciech Sowa. Podczas szkoleń zostaną rozpatrzone następujące pytania:

1. prezentacja NCNu,
2. prezentacja oferty grantowej, z szczególnym uwzględnieniem konkursu „Daina”
3. proces oceny wniosków,
4. eksperci NCN,
5. co pisać, czego nie pisać w projekcie,
6. kosztorys i planowanie budżetu,
7. wreszcie opis najczęstszych popełnianych błędów.
8. Prezentacje kończymy problematyką etyki w badaniach naukowych i kwestią tzw. rzetelności naukowej.

Obecność i udział w szkoleniach Pracowników naukowo-dydaktycznych jest obowiązkowa.


Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone