Stypendium

Informuję, że na konto bankowe Uniwersytetu w Białymstoku zostało przelane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendium studentom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Stypendium zostanie wypłacone w najbliższym czasie, przelewem na rachunek bankowy.


Jolanta Lištvan
Administrator
Wydział Ekonomiczno–Informatyczny w Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone