Szanowni Studenci i Pracownicy Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Szanowni Studenci i Pracownicy Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego,


Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdalne kształcenie będzie obowiązywało do 10 kwietnia 2020 r., a biorąc pod uwagę przerwę świąteczną, do „bezpośredniego” kształcenia wrócimy najwcześniej 22 kwietnia 2020 r.


Zgodnie z deklaracjami MNiSW w tym tygodniu zostanie wydane rozporządzenie dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie wprowadzonego w Polsce stanu epidemii. W konsekwencji należy spodziewać się modyfikacji Komunikatu Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego z dnia 11 marca 2020 r., zaktualizowanego w dniu 13 marca b.r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i w dn. 23 marca b.r. o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.


W związku z powyższym wydana zostanie przeze mnie nowa decyzja dotycząca kontynuacji kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. Decyzja ta zostanie Państwu przesłana wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami zaraz po publikacji stosowanego rozporządzenia MNiSW oraz wydaniu zmienionego lub nowego komunikatu Rektora UwB w przedmiotowej sprawie.


Do tego czasu bardzo Państwa proszę o dalszą pracę na zasadach określonych w obowiązującej decyzji dotyczącej realizacji zajęć w trybie zdalnym. Pamiętajmy, że pracujemy w trybie zdalnym na bieżąco, aby uniknąć odpracowywania zajęć w okresie wakacyjnym, a studentom nie zablokować szans na kontynuację kształcenia w ramach szkół doktorskich czy aplikacji.


Z wyrazami szacunku
Dr Arkadiusz Bieliński
Zastępca Dyrektora
Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone