Szanowni Studenci II roku!


Proszę do 15 czerwca o wypełnienie i złożenie w Biurze Karier i Promocji wniosków o realizację praktyki!


Proszę podać miejsce i termin realizacji praktyki zawodowej oraz dołączyć podpisaną przez studenta i instytucję umowę trójstronną. Umowę trójstronną z ramienia Wydziału podpisuje prodziekan dr Mariusz Giero. Wszystkie potrzebne dokumenty oraz listę instytucji, w których można odbyć praktyki, są zamieszczone na stronie www.uwb.lt


Terminy odbycia praktyk są potrzebne w celu ubezpieczenia studentów na czas praktyki!


Z wyrazami szacunku,
dr Irena Mikłaszewicz
Biuro Karier i Promocji
tel.: (+370 5) 2 774 760
e-mail: biuro@uwb.lt
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
www.uwb.lt

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone