Termin składania pracy dyplomowej i terminy obron

Szanowni Studenci,

Zwracamy uwagę, że:

 

– Pracę dyplomową należy złożyć do Dziekanatu do końca sesji egzaminacyjnej głównej semestru letniego tj. 30 czerwca 2017. (Regulamin Studiów, par. 46, ust. 1). Termin obron dla studentów, którzy złożyli pracę: 5,7 oraz 10 lipca 2017.

 

– W przypadku, gdy student nie złoży pracy dyplomowej do 30 czerwca 2017 może złożyć podanie do Dziekana o przedłużenie terminu. W takim przypadku termin złożenia pracy dyplomowej jest do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej semestru letniego tj. 15 września 2017 (Regulamin Studiów, par. 46, ust. 1), zaś planowany termin obron to 20-22 września 2017.

 

Więcej informacji jest na stronie głównej Wydziału w zakładce Studenci -> Obrony.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone