Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Quiz ekonomiczny

Trwa XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Dnia 8 czerwca na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie jedną z imprez festiwalowych był quiz ekonomiczny. Wzięli w nim udział uczniowie z polskich szkół: Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Konkurs ten jest organizowany po raz kolejny, ma na celu szerzyć wiedzę ekonomiczną.


Podczas imprezy uczniowie mieli możliwość wysłuchać prelekcji Pana Bernarda Niewiadomskiego, Prezesa Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona’’, który zafascynował słuchaczy rozmową o przedsiębiorstwie.


Po przemówieniu uczniowie otrzymali do nawiązania test, w którym musieli wybrać poprawne odpowiedzi.


Zwycięzcy:
I miejsce: Uczeń II klasy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
II miejsce: Uczeń II klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II, Uczeń III klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II.


Greta Podlecka
Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone