Uchwały Rady Wydziału

Uchwała nr 154 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu i ramowego programu praktyk zawodowych na kierunku Europeistyka – studia pierwszego stopnia
 
Uchwała nr 155 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów kształcenia na Kierunku Ekonomia I i II stopnia
 
Uchwała nr 156 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów kształcenia na Kierunku Informatyka I stopnia
 
Uchwała nr 157 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów kształcenia na Kierunku Europeistyka I stopnia
 
Uchwała nr 158 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie umiędzynarodowienia procesu kształcenia
 
Uchwała nr 159 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedmiotów realizowanych w językach obcych w r. ak. 2017/2018 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w ramach programu Erasmus+
 
Uchwała nr 160 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów na kierunku europeistyka studiów I stopnia od roku akademickiego 2017/2018
 
Uchwała nr 161 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów na kierunku informatyka studiów I stopnia od roku akademickiego 2017/2018
 
Uchwała nr 162 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów na kierunku ekonomia studiów I stopnia od roku akademickiego 2017/2018
 
Uchwała nr 163 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów na kierunku ekonomia studiów II stopnia od roku akademickiego 2017/2018
 
Uchwała nr 164 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości pobieranej opłaty za powtarzane przedmioty dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018
 
Uchwała nr 165 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
 
Uchwała nr 166 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa dr hab. Halinie Krukowskiej
 
Uchwała nr 167 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
 
Uchwała nr 168 z dnia 1.09.2017 w sprawie przyznania dyplomów honorowych dla Agaty Dachnevič, Boženy Kvetkovskiej, Jolanty Limanovskiej i Anety Poplavskiej na wnioski Komisji egzaminów dyplomowych
 
Uchwała nr 169 z dnia 1 września 2017 r.
 
Uchwała nr 170 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Jeleny Hejbovič na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii
 
Uchwała nr 171 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgra Kamila Ząbkiewicza na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki
 
Uchwała nr 172 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana za rok akademicki 2016/2017
 
Uchwała nr 173 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału w sprawie zawarcia porozumienia ze Szkołą Średnią im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Uchwała nr 174 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.
 
Uchwała nr 175 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.
 
Uchwała nr 176 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.
 
Uchwała nr 177 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych dla Juliji Dalinkeviciene, Liucija Voinič na wnioski Komisji egzaminów dyplomowych
 
Uchwała nr 178 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 i zmiany z tym związanej zakładanych efektów kształcenia
 
Uchwała nr 179 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia I stopnia od roku akademickiego 2018/2019 na profil praktyczny i związana z tym zmiana planów i programów studiów
 
Uchwała nr 180 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 i zmiany z tym związanej zakładanych efektów kształcenia
 
Uchwała nr 181 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia II stopnia od roku akademickiego 2018/2019 na profil praktyczny i związana z tym zmiana planów i programów studiów
 
Uchwała nr 182 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 i zmiany z tym związanej zakładanych efektów kształcenia
 
Uchwała nr 183 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka I stopnia od roku akademickiego 2018/2019 na profil praktyczny i związana z tym zmiana planów i programów studiów
 
Uchwała nr 184 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów dla adiunktów i asystentów
 
Uchwała nr 186 z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Wydziału nr 152 z dnia 19 stycznia 2017r w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
 
Uchwała nr 187 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
 
Uchwała nr 188 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
 
Uchwała nr 189 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie prac dyplomowych zmieniająca Uchwałę Rady Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 01.03.2010 w sprawie prac licencjackich
 
Uchwała nr 190 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
 
Uchwała nr 191 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
 
Uchwała nr 192 z dnia 08.02.2018 w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów kształcenia na kierunku ekonomia I i II stopnia, europeistyka I stopnia, informatyka I stopnia
 
Uchwała nr 193 z dnia 08.02.2018 w sprawie wysokości pobieranej opłaty za powtarzane przedmioty dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019
 
Uchwała nr 194 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów ekonomia studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 195 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku ekonomia studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 196 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów na kierunku ekonomia II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2018/2019
 
Uchwała nr 197 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów na kadencję 2018-2020
 
Uchwała nr 198 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Senackiej Komisji Oceniającej Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami na kadencję 2018 – 2020
 
Uchwała nr 199 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2018 – 2020
2018 Wszystkie prawa zastrzeżone