Udział w Targach Edukacyjnych w LITEXPO

Informujemy, iż Filia #UwB w Wilnie weźmie udział i zaprezentuje oferty studiów na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych ,,KARIERA & STUDIJOS 2022″ 30 i 31 marca w centrum wystawienniczym LITEXPO (sala 5, sektor D).2022 Wszystkie prawa zastrzeżone