Stypendia dla ABSOLWENTÓW naszego Wydziału!

Przypominamy, że osoby które będą kontynuować studia na 2 stopniu Ekonomii

zachowują możliwość otrzymania stypendium Rektora za dobre wyniki w nauce!

 

Wysokość stypendium 220-315 EURO miesięcznie!

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone