UWAGA. PRZEDMIOTY DO WYBORU.

Uwaga Studenci!
Prosimy o dokonanie wyboru dodatkowych przedmiotów do wyboru


EKONOMIA I rok!
Studenci kierunku Ekonomia I roku zobowiązani są do wybrania przedmiotów do wyboru realizowanych odpowiednio na II roku studiów w semestrze letnim w cyklu dydaktycznym 2017/2018.

 

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Przedsiębiorczość  lub Ekonomika gospodarki żywnościowej

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Rachunkowość informatyczna lub  System pośrednictwa finansowego

 

EKONOMIA II rok !

Studenci kierunku Ekonomia II roku zobowiązani są do wybrania przedmiotów do wyboru realizowanych odpowiednio na III roku studiów w semestrze letnim w cyklu dydaktycznym 2017/2018.

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Ekonomika i polityka regionalna lub Ekonomika sektora publicznego

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Rachunkowość finansowa lub Rachunkowość zarządcza

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– E-biznes lub Negocjacje w biznesie

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Przywództwo w biznesie lub Zarządzanie projektami

 

EUROPEISTYKA I rok !

Studenci kierunku Europeistyka I roku zobowiązani są do wybrania przedmiotów do wyboru realizowanych odpowiednio na II roku studiów w semestrze letnim w cyklu dydaktycznym 2017/2018.

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Zamówienia publiczne lub Sztuka negocjacji

EUROPEISTYKA II rok !

Studenci kierunku Europeistyka II roku zobowiązani są do wybrania przedmiotów do wyboru realizowanych odpowiednio na III roku studiów w semestrze letnim w cyklu dydaktycznym 2017/2018.

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Międzynarodowe stosunki gospodarcze lub UE jako aktor stosunków międzynarodowych

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  lub Podejmowanie zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Europejskie prawo gospodarcze lub Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Marketing miast i regionów europejskich lub Polityka regionalna

 

INFORMATYKA II rok !

Studenci kierunku Informatyka II roku zobowiązani są do wybrania przedmiotów do wyboru realizowanych odpowiednio na III roku studiów w semestrze letnim w cyklu dydaktycznym 2017/2018.

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Handel elektroniczny lub Systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Studenci wybierają jeden przedmiot z poniżej podanych:
– Podstawy ekonomii lub Podstawy przedsiębiorczości

Wyboru dokonuje się w systemie USOSweb.
 

Instrukcję wyboru przedmiotów można pobrać na stronie internetowej www.uwb.lt
W roku akademickim 2017/2018 zostaną zrealizowane tylko te przedmioty, które będą się cieszyły największym zainteresowaniem wśród studentów. Inne przedmioty nie będą realizowane

Data rejestracji: od 30.05.2017 r. do 04.06.2017 r.

Zgodnie z regulaminem wyboru przedmiotów do wyboru, studenci, którzy w podanym terminie nie dokonają zapisu na przedmiot do wyboru zostaną wpisani na listę przedmiotu na mocy decyzji Dziekana.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone