UWAGA STUDENCI EKONOMII !!!

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie 2017 planujemy ogłosić nabór wniosków na rok akademicki 2017/2018 PROGRAMU STYPENDIALNEGO FUNDACJI WILEŃSZCZYZNA dla studentów kierunków ekonomicznych pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR w roku akademickim 2017/2018.

 

W ramach tego programu o stypendia ubiegać się mogą studenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • • pochodzą z krajów byłego ZSRR;
  • • legitymują się polskim pochodzeniem (posiadają Kartę Polaka lub mogą udokumentować polskie pochodzenie zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r., tekst jednolity: DZ.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532);
  • • są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskich uczelniach;
  • • inne warunki wymienione w Regulaminie Programu.

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy, to poinformuj nas o tym za pomocą poniższego linku:

https://fm.formularze.eu/fm/stypendium/stypendium_2017_2018
 

Zespół Programu Stypendialnego
Fundacji Wileńszczyzna

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone