UWAGA STUDENCI! Stypendium MNiSW [ZMIANA CZASU]

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

21 – 22 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie przy ul. Smelio 22A będzie wypłacane stypendium (za semestr letni) osobom, które znajdują się na liście studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium przyznawanego przez MNiSW dla cudzoziemców studiujących w kraju swojego zamieszkania.


Zainteresowani zobowiązani są do przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji studenckiej (polskiej) z uczelni (w przypadku braku legitymacji studenckiej aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania).


Termin wypłat nie będzie przedłużany, dlatego osobom, które nie przyjdą w terminie, stypendium przepadnie.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone