Uwaga, warsztaty!

Odbędą się w piątek 29.06 w godzinach 15:00 – 18:00.


Celem warsztatów jest poprawa umiejętności argumentacji oraz wystąpień publicznych, a także zapoznanie uczestników z formatem debaty oksfordzkiej.


Warsztaty będą składały się z 3 części:

1. W części pierwszej, trwającej około godziny wytłumaczone zostaną zasady debaty oksfordzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem ról mówców i zasad oceniania. Dodatkowo zostanie omówiona teoria budowy argumentu oraz wprowadzone elementy teorii wystąpień publicznych. Ta część, o bardziej teoretycznym charakterze, potrwa godzinę.

2. W drugiej części uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. W tej części zadaniem uczestników będzie przygotowanie linii argumentacyjnej. Każdej z grup zostanie przyporządkowanych dwóch opiekunów, których zadaniem będzie pomoc w przygotowaniu argumentacji oraz służenie radą w razie jakichkolwiek niejasności. Ta część również potrwa około godziny.

3. Ostatnią częścią warsztatów jest debata oksfordzka. Każda z grup wyłoni spośród siebie czteroosobową drużynę, zostaną wylosowane strony a następnie drużyny zmierzą się w klasycznej debacie akademickiej. Po debacie każda z drużyn i każdy z mówców może liczyć na wskazówki od sędziów, którzy będą debatę oceniali. Cała debata potrwa około godziny.


Warsztaty przeprowadzą studenci zrzeszeni w SKN Badań nad Konkurencyjnością przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizacja może pochwalić się dziesięcioletnim doświadczeniem w debatach oksfordzkich, od dekady organizujemy na SGH Turniej Debat Oksfordzkich, możemy również poszczycić się licznymi osiągnięciami na turniejach w całej Polsce, w tym drugim miejscem w I Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich.


Rejestracja jest obowiązkowa: [email protected]


Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone