„Letnia szkoła ekonomiczna” relacje z projektu

W dniach 13-15 lipca na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie odbyła się organizowana przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha A. von Hayeka przy wsparciu finansowym Fundacji Wileńszczyzna oraz Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie „Letnia szkoła ekonomiczna”.


W piątek 13.07.2018 studenci wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, w tym szczególnie członkowie Koła Naukowego Studentów Ekonomii, będący też stypendystami Programu Stypendialnego im. St. Grabskiego realizowanego przez Fundację Wileńszczyzna, przywitali zespół Fundacji Instrat w składzie: Jan Zygmuntowski (prezes), Grażyna Meller (wiceprezeska) oraz Konrad Hachulski (CEO firm Valueberg oraz CEE Associates, zewnętrzny ekspert).


W pierwszej kolejności Jan Zygmuntowski poprowadził wykład dotyczący innowacji oraz metodyki tworzenia innowacyjnych rozwiązań “design thinking”, która jest szeroko stosowana w firmach dbających o najwyższej jakości usługi i stałe doskonalenie swoich technologii. Następnie Grażyna Meller poprowadziła warsztaty z debatowania, podczas których zachęciła do stosowania technik argumentacji używanych przez profesjonalnych debatantów. Warsztaty miały formę zarówno wykładową, jak i interaktywną, w której kontrowersyjne tezy były krok po kroku analizowane przez Grażynę oraz studentów. Na koniec intensywnego dnia zespół Instratu oraz uczestnicy szkoleń pojechali odwiedzić Troki i kontynuować rozmowy w nieformalnej atmosferze.


Plan zajęć w sobotę 14.07 przewidywał z kolei większy udział gier ekonomicznych. Pierwsza część dnia upłynęła pod znakiem “gry w inwestowanie”, w której uczestnicy wcielają się w rolę inwestorów przemysłowych tworzących gospodarkę narodową. Jak się jednak szybko okazało, przyjmowane strategie inwestycyjne dla różnych sektorów nie reagowały tak samo na zmiany w globalnej gospodarce, a brak współpracy między inwestorami utrudniał osiąganie korzyści synergii i strategiczny rozwój gospodarki Nibylandii. Gra przeplatana była rundami negocjacji ekonomicznych improwizowanej “rady biznesu”, którzy debatowali m.in. nad kierunkami rozwoju B+R oraz długoterminowymi trendami fikcyjnej gospodarki. Podejmowane przez nich decyzje wpływały zatem na grę. Gracze ostatecznie dowiedzieli się, że gra była opracowana by udowodnić problem ekonomiczny znany jako choroba holenderska (inaczej klątwa surowcowa), jednak graczom udało się uniknąć choć tego kryzysu.


W drugiej części dnia Konrad Hachulski przeanalizował CV studentów, korzystając ze swojej wiedzy jako headhunter współpracujący z największymi firmami konsultingowymi w Europie. Warsztaty pomogły zrozumieć jak tworzyć estetyczne CV, co eksponować i jak dobrać przekaz do danej firmy. Ten warsztat przerodził się bezpośrednio w szerszą dyskusję nad zagadnieniami rynku pracy.


Trzeciego dnia szkoleń, w niedzielę 15.07, uczestnicy wzięli udział w debacie poświęconej litewskiej gospodarce, w tym kwestiom związanym z rynkiem energetycznym oraz przyjęciem euro i skutkami tego dla gospodarki. Finalny wykład przerodził się w otwartą dyskusję nad tematami społeczno-gospodarczymi.


Serdecznie dziękujemy prowadzącym za przekazane umiejętności oraz wiedzę jaką mieliśmy okazję zdobywać, zarówna tę teoretyczną jak i praktyczną, która zapewniamy, że się nie zmarnuje tylko będzie owocować w przyszłości.


Realizowanie projektu „Letnia Szkoła Ekonomiczna“ stało się możliwe dzięki przychylności oraz wsparciu finansowemu Fundacji Wileńszczyzna, która realizując Program stypendialny im. St. Grabskiego zawsze stara się zadbać też o dalszy rozwój stypendystów poprzez oferowanie różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, wyjazdów na konferencje naukowe oraz wspieranie realizacji samodzielnych inicjatyw z zakresu edukacji ekonomicznej swoich stypendystów. Za pomoc w realizowaniu projektu również dziękujemy dla Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB. Otwartość na współpracę, zapewniane wsparcie, w tym finansowe, inicjatyw studenckich przez Panią Profesor inspiruje nas do ciągłego rozwoju, do wychodzenia z naszymi pomysłami w świat, do nawiązywania współpracy ze studentami z przeróżnych uczelni wyższych w Polsce i zagranicą za co serdecznie dziękujemy.


Z wyrazami szacunku oraz nadzieją na możliwość kontynuacji projektu
Zespół KNSE im. F. A. von Hayeka

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone