Warsztaty pt. Artykuł naukowy – jak napisać?

W dniach 4 – 5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym UwB Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka zorganizowało warsztaty pt. Artykuł naukowy – jak napisać? Podstawowe metody analizy współzależności zjawisk ekonomicznych. Ich celem było zachęcenie członków Koła do podejmowania badań naukowych z zakresu ekonomii. Warsztaty poprowadziła doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB mgr Daria Pilarczyk.


W trakcie warsztatów członkowie KNSE mieli możliwość przybliżenia sobie następujących zagadnień:

  • Najważniejsze elementy artykułu naukowego
  • Czym jest teza i jak określić cel pracy badawczej?
  • Część teoretyczna – jak do niej podejść?
  • Źródła danych
  • Analiza danych statystycznych
  • Praktyczne zastosowanie podstawowych metod analizy współzależności zjawisk ekonomicznych
  • Podsumowanie i wnioski w artykule naukowym


Po wstępie teoretycznym, uczestnicy dostali zadanie znalezienia odpowiednich danych statystycznych i ich przeanalizowania. Następnie, za pomocą zaprezentowanych metod statystycznych, badali współzależność występującą między wzrostem gospodarczym a wolnością gospodarczą w wybranych przez siebie krajach.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone