Wiosenne sprzątanie cmentarza na Rossie

Kontynuując wydziałową tradycję sprzątania cmentarza na Rossie proszę studentów i wykładowców o wzięcie, w miarę możliwości, udziału w tej akcji w czwartek 27 kwietnia o godz. 11.

Dr Mariusz Giero
Prodziekan ds. dydaktycznych

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone