Wizyta Dyrektora w Ambasadzie RP na Litwie

Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB z wizytą w Ambasadzie RP na Litwie.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone