Wizyty w szkołach

W tym roku już w listopadzie Wydział Ekonomiczno – Informatyczny rozpoczął wyjazdy do szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Celem akcji jest promocja Wydziału oraz zachęcenie maturzystów, aby wybierali studia uniwersyteckie. „Młodzież z regionu północnej i wschodniej Litwy rzadziej wybiera studia na uniwersytetach, niż ich rówieśnicy w kraju.”- mówi profesor Alfonsas Daniūnas, rektor Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina.(Reitingai, nr 1, 2016, s. 67) Natomiast statystyki europejskie podają, że w grupie najwięcej zarabiających znajdują osoby z wyższym wykształceniem. Dlatego tak ważna jest zmiana motywacji uczniów, przekonania ich do podjęcia studiów wyższych na uniwersytetach. W ciągu kilku dni dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, mgr Stanisław Pilżys, studentki europeistyki Agata Bielska, Ewa Ostaszewska, Inesa Pietraszun i Czesława Stanul próbowali przekonać uczniów, że warto studiować! Akcja odbyła się w gimnazjum Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli i J. Lelewela, J. Kraszewskiego i Jana Pawła II w Wilnie oraz z Awiżeniach, Podbrzeziu, Egliszkach, Mejszagole, Mickunach, Zujunach i w Niemenczynie.

23 listopada dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB odbyła spotkanie z dyrektorami szkół rej. wileńskiego, podczas którego opowiedziała o funkcjonowaniu Wydziału i planach na przyszłość.

Wyjazdy zorganizowało Biuro Karier i Promocji.

Na zdjęciach: migawki ze spotkań.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone