Władze, Pełnomocnicy

zdanowicz

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

 

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-Informatikos fakulteto Dekanė
Dr. hab. Mieczysława Zdanowicz BU prof

tel. 003705 (276 67 10)

Dyżur Dziekański: 2 tydzień – czwartek, godz. 14:30-15:00

 

 

 

Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

 

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-Informatikos fakulteto bendrųjų reikalų prodekanas
Dr. hab. Jaroslav Volkonovski BU prof.

tel. 003705 (276 67 10)

Dyżur Dziekański: wtorek 10:00-11:00

informacje biograficzne

 

 

Pełnomocnik ds Dydaktycznych
dr Elżbieta Majewska

tel. 003705 (276 67 39)

Konsultacje: czwartek 9:30-11:00 (parzysty tydzień)


Pełnomocnik ds Promocji
dr Irena Miklaševič

tel. 003705 (276 67 39)


Pełnomocnik ds Festiwalu Nauki i Sztuki
dr Elżbieta Zalesko

tel. 003705 (276 67 39)


Opiekunowie lat studiów pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017/2018:

  • Ekonomia I, II i III rok – mgr Ernest Ginc;
  • Europeistyka I, II i III rok – dr Irena Miklaševič;
  • Informatyka I, II i III rok – mgr Regina Lašakevič.
2019 Wszystkie prawa zastrzeżone