Władze, Pełnomocnicy

zdanowicz

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

 

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-Informatikos fakulteto Dekanė
Dr. hab. Mieczysława Zdanowicz BU prof

tel. 003705 (276 67 10)

Dyżur Dziekański: 2 tydzień – czwartek, godz. 14:30-15:00

 

 

 

Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

 

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-Informatikos fakulteto bendrųjų reikalų prodekanas
Dr. hab. Jaroslav Volkonovski BU prof.

tel. 003705 (276 67 10)

Dyżur Dziekański: wtorek 10:00-11:00

informacje biograficzne

 

 

 

Pełnomocnik ds Ochrony Własności Intelektualnej

prof. dr hab. Tadeusz Łozowski

tel. 003705 (276 67 39)

 

Pełnomocnik ds Festiwalu Nauki i Sztuki
dr Elżbieta Zalesko

tel. 003705 (276 67 39)

2017 Wszystkie prawa zastrzeżone