Wykład otwarty doradcy Premiera Litwy

18 stycznia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie odbył się wykład otwarty prof. Bogusława Grużewskiego, doradcy Premiera Litwy, dyrektora Instytutu Badań Społecznych i Pracy.

Prof. Bogusław Grużewski, znany na Litwie ekspert do spraw społecznych, zafascynował słuchaczy przedstawionym tematem: “Europa a polityka społeczna Litwy w kotekście wyzwań współczesnych”. Mówił o wyzwaniach w dziedzinie polityki społecznej w Unii Europejskiej, o rosnącej nierówności w dochodach, o problemach, z jakimi trzeba się zmierzyć w najbliższej przyszłości, na koniec odpowiedział na pytania słuchaczy. Obiecał też kontynuację tematyki, co zgromadzeni przyjęli z zadowoleniem.

Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone