Wykład otwarty z Dorotą Sokołowską

18 kwietnia na uczelni gościliśmy Dorotę Sokołowską – członkinię organizacji non-profit „Wiem, na kogo głosuję” (lit. „Žinau, ką renku“).


Na dzień dzisiejszy Dorota jest maturzystką, uczęszcza do Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie oraz aktywnie angażuje się w działalność organizacji, która liczy ok. 150 osób.


Inicjatywa obywatelska „Wiem, na kogo głosuję“ powstała w 2014 r., stawiąc przed sobą główne zadanie – uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest głosować świadomie. Jeżdząc z otwartymi wykładami do szkół oraz uczelni wyższych edukują młode pokolenie. Większość członków to studenci, którzy z pasją przyczyniają się do działalności zrzeszenia.


Organizacja również przeprowadza dyskusje oraz debaty polityków na obszarze całej Litwy. W 2019 roku ogółem zostało przeprowadzono około 80 debat. Dorota twierdzi, iż poprzez debaty zmnienia się zdanie młodzieży o politykach, gdyż są w stanie rozumieć, kto z polityków mówi prawdę, a kto kłamie. Natomiast młodzi organizatorzy stają się pewniejsi siebie, ponieważ przemawiają do ludzi na sali. Ciekawym faktem jest to, iż nie raz właśnie politycy zmieniają swój pogląd, widząc młode pokolenie tak zaciekawione polityką.


Między innymi, na stronie internetowej www.zinaukarenku.lt jest możliwość zadania pytań dla obecnych działaczy politycznych, po czym woluntariusze kontaktują się z przedstawicielami politycznymi prosząc o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania.


Po wykładzie Dorota dla studentów przeprowadziła interaktywny quiz o Parlamencie Europejskim oraz podała do analizy 3 pytania, na które każda z grup przedstawiła odpowiedzi.


Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. Roberta Schumana
Fot. Justyna Tupikowska

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone