Wykład słynnego historyka o stosunkach polsko-rosyjskich

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”. Jest to szósty wykład z cyklu „Kolokwia Wileńsko-Warszawskie”, organizowanego w Muzeum Narodowym Litwy „Pałac Władców”. Nazwa wykładu nawiązuje do tytułu ostatniej książki prof. Nowaka.


Czy Korona Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolita Obojga Narodów, mogła zatrzymać powstanie i rozwój Imperium Rosyjskiego? Czy naród polski w odpowiednim czasie zrozumiał sedno imperializmu rosyjskiego? Dlaczego Józef Piłsudski pomyślnie wskrzesił państwo polskie, ale nie udało się mu się stworzyć związku państw Europy Środkowo-Wschodniej, który w dłuższej perspektywie na trwale przeciwstawiłby się agresorom? Czy Władimir Putin realizuje dawne imperialne idee? Na te i inne pytania udzieli odpowiedzi znany i popularny w Polsce historyk i sowietolog, autor trzydziestu książek, których ogólny nakład sięga kilkaset tysięcy egzemplarzy.


Andrzej Nowak mieszka w Krakowie, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje również w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej i Studiów na Imperiami XIX i XX wieku. Profesor ma ogromne doświadczenie w pracy dydaktycznej, wygłaszał wykłady na uniwersytetach – Harwarda, Columbia, Rise, Cambridge i in.


Wykład odbędzie się w Pałacu Władców, 29 czerwca, o godz. 18.00. Językiem wykładu jest polski, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski. Wstęp jest wolny.


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone