Praca dla nauczycieli akademickich

 

ASYSTENT W KATEDRZE EKONOMII

INSTYTUCJA: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

MIASTO: Wilno, Litwa

STANOWISKO: Asystent w Katedrze Ekonomii

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

DATA OGŁOSZENIA: 30 maja 2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 sierpnia 2017

LINK DO STRONY: http://www.uwb.lt/wykladowcy-aktualnosci/praca-dla-nauczycieli-akademickich/

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, ekonomia, Wilno

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 164, 1365 z  późniejszymi zmianami)

Wymagania stawiane kandydatom:

– stopień doktora lub magistra w dziedzinie ekonomii,

– wiedza o realiach gospodarki na Litwie

– znajomość języka litewskiego

– biegła znajomość języka polskiego

– zaleta: publikacje o treści ekonomicznej

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

– podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

– życiorys zawodowy,

– kwestionariusz osobowy,

– odpis dyplomu,

– wykaz publikacji,

– 2 fotografie,

– wykaz publikacji (ewentualnie).

Termin zgłoszenia upływa 18 sierpnia 2017 r.

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Kalvariju 135, Wilno, pok. 410. Tel./fax.: 00 370 5 2766739, Tel.: 00 48 85 7457972

Termin zatrudnienia: 01.10.2017 – 05.02.2019

 

 

2017 Wszystkie prawa zastrzeżone