X Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

 

12 października 2016 roku w Domu Kultury Polskiej odbyła się X jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. Uroczystość rozpoczęła Pani Dziekan prof. Mieczysława Zdanowicz ciepłym powitaniem studentów pierwszego roku studiów, dyplomantów oraz zebranych gości. W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Kształcenia prof. Wojciech Śleszyński. W imieniu własnym i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku Prorektor złożył serdeczne życzenia z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017. Na inaugurację przybył również ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Czubiński. Podczas swojego przemówienia Pan Ambasador wyraził zadowolenie z tego, że młodzież na Wileńszczyźnie jest zdolna i osiąga sukcesy. W imieniu Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej słowa gratulacyjne przekazała Pani Daina Lukošiūnienė, którą z Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym wiążą długie lata współpracy, ciągnące się od początków założenia Filii w 2007 roku.

 

Jedną z części uroczystości, poprowadzoną przez Prodziekana ds. Ogólnych dr hab. Jarosława Wołkonowskiego, było wręczenie dyplomów studentom siódmej promocji studiów licencjackich oraz pierwszej promocji studiów magisterskich. Przy odebraniu dyplomów absolwenci mieli zaszczyt przyjąć gratulacje od Pani Dziekan oraz Pana Prorektora. Ogółem Filię ukończyło 550 absolwentów. Jednak główną częścią inauguracji roku akademickiego stała się immatrykulacja studentów pierwszego roku. W imieniu ponad stu nowych studentów ślubowanie złożyło 13 przedstawicieli trzech kierunków, którzy uzyskali najwyższe noty w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Po oficjalnym otwarciu roku akademickiego 2016/2017 kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Publicznego UW dr hab. Karol Karski wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem „Wystąpienie z Unii Europejskiej: Prawne i ekonomiczne aspekty „Brexitu”. Uroczysta część święta była zakończona wysłuchaniem pieśni Gaudeamus oraz pamiątkowymi zdjęciami z absolwentami.

 

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone