XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 2017

Chcę być przedsiębiorcą

Nazwa Uczelni:
Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie; Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka; Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. R. Schumana. Współorganizator Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Rodzaj imprezy:
konkurs

Udział publiczności:
z aktywnym udziałem

Opis imprezy:
Konkurs wiedzy społeczno-ekonomicznej jest adresowany do uczniów klas X i XI szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Impreza ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej i na temat Unii Europejskiej oraz wzbudzanie zachowań przedsiębiorczych wśród starszej młodzieży szkolnej. Dodatkowo stwarza uczniom możliwość spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na Litwie. W ramach imprezy przewidziano spotkanie z przedsiębiorcą w formie prelekcji oraz część konkursową w formie testu zamkniętego. Zakres sprawdzanej wiedzy obejmuje 3 bloki tematyczne: WIEDZA Z ZAKRESU UE – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EKONOMIA.

Odbiorca imprezy:
szkoły średnie

Limit uczestników:
30

Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala):
Vilnius, KALVARIJŲ G. 135, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, s. 406

Data imprezy:
19.05.2017

Godzina:
16:00

Czas trwania:
2 godz.

Dostępność imprezy:
na podstawie zaproszenia

Osoba prowadząca:
dr Alina Grynia

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
dr Alina Grynia

Dodatkowe informacje o imprezie:
Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie wiedzy ekonomicznej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Genealogia a świadomość historyczna człowieka

Nazwa Uczelni:
Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB

Rodzaj imprezy:
wykład otwarty

Opis imprezy:
Wykład o genealogii – rodzinach szlacheckich

Odbiorca imprezy:
wszyscy zainteresowani

Limit uczestników:
50

Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, VILNIUS, KALVARIJŲ G. 135, s. 402

Data imprezy:
22.05.2017

Godzina:
12:00

Dostępność imprezy:
wstęp wolny

Osoba prowadząca:
Czesław Malewski, autor książki “Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku”O komputerach bez komputerów

Nazwa Uczelni:
Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB

Rodzaj imprezy:
prezentacja

Udział publiczności:
z aktywnym udziałem

Opis imprezy:
Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły podstaw matematycznych informatyki, takich jak odkrywanie własności numeracji dwójkowej (binarnej), kodowanie informacji (liczby, znaki, litery, kolory), detekcja i korekcja błędów oraz zagadnienia związane z aspektem technicznym informatyki i wiedzą na temat zasad działania komputera. Zaprezentowane zadania będą wymagały od uczestników twórczego zaangażowania w komunikację, rozwiązywanie problemów i inne czynności umysłowe przy wykonywaniu zadań.

Odbiorca imprezy:
wszyscy zainteresowani

Limit uczestników:
80

Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, VILNIUS, KALVARIJŲ G. 135, s. 406

Data imprezy:
24.05.2017

Godzina:
12:00

Czas trwania:
45 min.

Dostępność imprezy:
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail

Osoba prowadząca:
dr inż. Wiesław Półjanowicz

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
dr inż. Wiesław Półjanowicz, wpoljan@uwb.edu.pl

Dodatkowe informacje o imprezie:
Zapisy drogą mailową: e.zalesko@uwb.edu.pl


Metabolizm i jego wpływ na aktywność fizyczną oraz umysłową

Nazwa Uczelni:
Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB

Rodzaj imprezy:
wykład

Udział publiczności:
z aktywnym udziałem

Opis imprezy:
Temat interesujący i aktualny na całym świecie. Uczestnicy dowiedzą się o tym co i w jaki sposób zaburza działalność gospodarki hormonalnej w organizmie oraz jakim sposobem można ten proces opanować bez dużych inwestycji. Wykład otwarty.

Odbiorca imprezy:
wszyscy zainteresowani

Limit uczestników:
Bez limitu

Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, VILNIUS, KALVARIJŲ G. 135, s. 406

Data imprezy:
24.05.2017

Godzina:
14:30

Czas trwania:
1,5 godz.

Dostępność imprezy:
wstęp wolny

Osoba prowadząca:
mgr Jerzy Lewko

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
Jerzy Lewko, +37068562686, jerzylewko@gmail.com

Dodatkowe informacje o imprezie:
Impreza jest kontynuacją programu przedstawionego na festiwalu w ubiegłym roku. W ramach festiwalu wszyscy chętni będą mogli skorzystać z możliwości dokonania badań za pomocą analizatora ciała. Terminy będą podane oddzielnie.


3/30/130 – prosta zasada na poprawę zdrowia

Nazwa Uczelni:
Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB

Rodzaj imprezy:
zajęcia terenowe

Udział publiczności:
z aktywnym udziałem

Opis imprezy:
Zajęcia praktyczne, w terenie. Uczestnicy zapoznają się z prostymi, ale nie mniej efektywnymi formami aktywności fizycznej (Nordic Wallking, TRX etc.).

Odbiorca imprezy:
wszyscy zainteresowani

Limit uczestników:
Bez limitu

Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala):
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, VILNIUS, KALVARIJŲ G. 135, s. 406

Data imprezy:
24.05.2017

Godzina:
16:30

Czas trwania:
1,5 godz.

Dostępność imprezy:
wstęp wolny

Osoba prowadząca:
mgr Jerzy Lewko

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
Jerzy Lewko, +37068562686, jerzylewko@gmail.com

Dodatkowe informacje o imprezie:
Zbiórka w budynku Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie Impreza jest kontynuacją programu przedstawionego w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach festiwalu wszyscy chętni będą mogli skorzystać z możliwości dokonania badań za pomocą analizatora ciała. Terminy będą podane oddzielnie.


2018 Wszystkie prawa zastrzeżone