XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

W ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniach 19 – 24 maja na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB w Wilnie odbyło się szereg ciekawych imprez i prelekcji.


19 maja – ”Chcę zostać przedsiębiorcą”… pod takim tytułem Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie “Korona” zorganizował dla uczniów klas 10-11 konkurs wiedzy ekonomicznej . Celem konkursu była popularyzacja przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży na Litwie. Laureatami zostali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie: Konrad Żyliński, Patrycja Petkevičiūtė i Jan Werkowskij, jako nagrodę otrzymali oni tablety, ufundowane przez „Koronę”. Dziękujemy za współpracę!


22 maja – Czesław Malewski, autor książki “Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku”wygłosił prelekcję „Genealogia a świadomość historyczna człowieka”;


24 maja – wykład „O komputerach bez komputerów” w sposób niekonwencjonalny poprowadził dr inż. Wiesław Półjanowicz, który potrafił zainteresować nie tylko studentów informatyki ale i dziewczyny z ekonomii. Studenki ekonomii, które wykazały się wiedzą informatyczną i zdobyły ciekawe nagrody, mówiły, że zastanawiają się, czy nie uobrać drugiego kierunki i zacząć studiować informatykę!


„Metabolizm i jego wpływ na aktywność fizyczną oraz umysłową” – wykład mgr Jerzego Lewko, zgromadził wielu słuchaczy zainteresowanych kondycją swego ciała, ale wiadomo, że …w zdrowym ciele, zdrowy duch! Więc wskazówki i osobiste doświadczenie, jakim podzielił się z zebranymi pan Jerzy, a zrobił to w sposób niezwykle ciekawy i barwny, na pewno przydadzą się studentom, na których już za dni kilka czeka…sesja egzaminacyjna!


Podziękowania należą się wszystkim prelegentom i organizatorom imprez festiwalowych: dr Elżbiecie Zalesko, koordynatorowi Festiwalu, dr Alinie Gryni i studentom Kół Naukowych Europeistyki i Ekonomii za zorganizowanie konkursu wiedzy ekonomicznej, wszystkim słuchaczom za przybycie!


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone