Zaliczenie praktyk

 

Szanowni  Studenci! Praktyki zaliczyć należy do 28 września! Proszę z dzienniczkiem praktyk zwrócić się do opiekuna praktyk!

Dr Irena Mikłaszewicz

Biuro Karier i Promocji

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone