Zespoły

 

Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (2020/2024)

 1. dr hab. Anna Grześ – przewodnicząca
 2. oraz członkowie zespołu:

 3. dr Justyna Lučinska (do 2021-09-30)
 4. dr Wojciech Lesiński (od 2021-10-01)
 5. mgr Ernest Ginc
 6. mgr Stanislav Pilžys
 7. Ivona Gurska – student

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne (kadencja 2020/24)

Ekonomia

 1. dr hab. Alina Grynia
 2. dr Elżbieta Zalesko
 3. Justyna Michalkevič

Europeistyka

 1. dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB
 2. dr Irena Miklaševič
 3. Loreta Leonora Tupkelevičiūtė

Informatyka

 1. prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz
 2. dr Germanas Budnikas
 3. Elžbieta Jankovska
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone