Zespoły

 

Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (2020/2024)

 1. dr hab. Anna Grześ – przewodnicząca
 2. oraz członkowie zespołu:

 3. dr Justyna Lučinska
 4. mgr Ernest Ginc
 5. mgr Stanislav Pilžys
 6. Ivona Gurska – student

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (2019/2020)

 1. dr Elżbieta Zalesko – przewodniczący
 2. oraz członkowie zespołu:

 3. dr Germanas Budnikas
 4. dr Regina Lašakevič
 5. mgr Ernest Ginc
 6. dr Iwona Wrońska
 7. Agnieška Milto – student

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne (kadencja 2020/24)

Ekonomia

 1. dr hab. Alina Grynia
 2. dr Elżbieta Zalesko
 3. Justyna Michalkevič

Europeistyka

 1. dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB
 2. dr Irena Miklaševič
 3. Loreta Leonora Tupkelevičiūtė

Informatyka

 1. prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz
 2. dr Germanas Budnikas
 3. Elžbieta Jankovska
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone