Zespoły

 

Zespół ds. Parametryzacji (kadencja 2016/20)

 1. dr Elżbieta Zalesko
 2. dr Tomasz Dubowski
 3. Maria Jacewicz (kadencja 2016-18)

System Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2016/20)

 1. dr Elżbieta Zalesko – Przewodniczący (od roku akademickiego 2017/2018)
 2. dr Germanas Budnikas
 3. dr Alina Grynia
 4. mgr Ernest Ginc
 5. mgr Stanisław Pilżys
 6. Justyna Tupikowska (w roku akademickim 2016/2017; 2017/2018)

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne (kadencja 2016/20)

Ekonomia

 1. dr Alina Grynia – Przewodnicząca
 2. dr Elżbieta Zalesko
 3. Justyna Ratkiewicz

Europeistyka

 1. dr Tomasz Dubowski – Przewodniczący
 2. dr Adam Robert Bartnicki
 3. Marzena Łazurkiewicz

Informatyka

 1. dr Germanas Budnikas – Przewodniczący
 2. dr inż. Wojciech Lesiński
 3. Marek Lichtarowicz

 

Sprawozdania z działania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia

Sprawozdanie w roku akademickim 2015/2016 (Sprawozdanie zostało przyjęte na Radzie Wydziału w dniu 10 listopada 2016r.)
 

Akty prawne

 • Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015

  w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
  Otwórz

 • Uchwała nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015

  w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
  Otwórz

 • Zarządzanie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

  w sprawie harmonogramu działań na rzecz jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
  Otwórz

2019 Wszystkie prawa zastrzeżone