Terminy i dokumenty na obronę, obowiązuje w r. ak. 2018/2019Uwaga!
Przypominamy, że pracę dyplomową należy wydrukować z systemu APD po zatwierdzeniu przez Promotora. Wydrukowaną pracę należy złożyć w dziekanacie nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem obrony.

Terminy:

 

– Pracę dyplomową należy złożyć do Dziekanatu do końca sesji egzaminacyjnej głównej semestru letniego tj. 28 czerwca 2019. (Regulamin Studiów, par. 46, ust. 1). Jak złożyć pracę dyplomową do Dziekanatu jest opisane poniżej.

 

– W szczególnych przypadkach, gdy student nie złoży pracy dyplomowej do 28 czerwca 2019 może złożyć podanie do Dziekana o przedłużenie terminu. W takim przypadku termin złożenia pracy dyplomowej może być przedłużony do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej semestru letniego.

 

Jak złożyć pracę dyplomową do Dziekanatu:

 
Przed złożeniem pracy w Dziekanacie, prosimy o sprawdzenie wszystkich ocen w systemie USOSweb. Jeśli będzie brakowało jakiejś oceny, prosimy o kontaktowanie się z prowadzącym zajęcia. Tylko te osoby, które mają wszystkie oceny w systemie USOSweb, będą mogły się bronić.
 

 1. Jeden egzemplarz obustronnie wydrukowanej z systemu APD, oprawionej w miękką okładkę i zbindowanej pracy licencjackiej/magisterskiej w wersji papierowej z wpisem od prowadzącego seminarium potwierdzającym przyjęcie pracy jako licencjackiej.  W pracy musi być wszyte (jako ostatnia kartka pracy ) wypełnione i podpisane  oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej
  Proszę nie wstawiać oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy do wersji elektronicznej pracy, tylko drukować jako oddzielny plik i później wszyć do wersji papierowej (w przypadku jeśli wstawicie sam tekst oświadczenie do wersji elektronicznej pracy, całość oświadczenia wykaże jako plagiat).
 2. Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej (format pliku MS WORD, preferowany nośnik- płytka CD-R) z trwałym opisem bezpośrednio na płycie zawierającym kopie informacji ze strony tytułowej pracy;
 3. Kartę obiegową (do odbioru w Dziekanacie) z rozliczonymi pozycjami:
  a) Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;
  b) Księgowa Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;
 4. Sześć sztuk podpisanych miękkim ołówkiem na odwrocie zdjęć do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm*;

   

  * Wymagania dotyczące wyglądu studenta na zdjęciu do dyplomu:

  Kobiety – strój kontrastujący z tłem zdjęcia, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie;

  Mężczyźni – koszula biała lub w kolorze, ciemny krawat, ciemna marynarka, estetyczna fryzura.

  Zdjęcia w strojach sportowych, plażowych itp. nie będą przyjmowane!

   

 5. Oryginał dowodu wpłaty tytułem wydania dyplomu (decyzją Rektora w wysokości 14,48 €).

 

Student, który chce otrzymać odpis dyplomu i suplement w języku angielskim, musi złożyć w dziekanacie przed obroną pracy dyplomowej następujące dokumenty:

 1. podanie o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w jęz. angielskim,
 2. oryginał dowodu wpłaty tytułem wydania odpisu dyplomu w jęz. angielskim (decyzją Rektora w wysokości 11,58 € ).

 

3-ROK-PLYTA-CD-JAK-NALEZY-PODPISAC1-298x300

Instrukcja jak zapłacić za dyplom

 

Dokumenty składane po obronie

 1. Ankieta absolwenta
 2. LSP
 3. Polska Legitymacja Studenta
2019 Wszystkie prawa zastrzeżone