Konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka”

W dniach 9-12 maja w Wilnie odbywa się zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego uczelni wyższych niemal z całej Polski i konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka”. Organizatorami przedsięwzięcia są Wydział Prawa oraz Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.


Uczestnicy konferencji do Wilna zjechali się wczoraj i spotkanie rozpoczęli od zwiedzania Sejmu Republiki Litewskiej, gdzie przywitała ich poseł Rita Tamašunienė, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Na zakończenie zwiedzania wszyscy uczestnicy zrobili pamiątkowe zdjęcie. Natomiast 10 maja od rana w Domu Kultury Polskiej rozpoczęły się obrady konferencyjne. Otwierając je Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB powiedziała, że ma zaszczyt gościć w Wilnie tak wielu naukowców i przedstawiła krótko historię Wydziału, który działa w Wilnie już 11 lat.


Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska w słowie skierowanym do uczestników Zjazdu powiedziała, że już kolejny raz otwiera konferencję naukową w tej placówce, która współtworzy życie intelektualne tego miasta i pomaga rozwijać potencjał intelektualny naukowy Polaków na Litwie. Zaznaczyła też, że ambasada RP będzie nadal aktywnie wspierać Wydział w jego dzialalności.


Gości powitał też prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. Maciej Perkowski, który też poprowadził obrady pierwszej sesji plenarnej. Konferencja portwa do 12 maja, można będzie wysłuchać ponad 100 referatów. W programie zjazdu przewidziano też wycieczki po Wilnie i na zakończenie wyjazd do Trok.


dr Irena Mikłaszewicz


PS. Obrady konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów polskich na Litwie:

ZW.lt
wilnoteka.lt

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone